Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich.

Redaktor admin on 4 Czerwiec, 2020 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Dzień Wolności i Praw Obywatelskich ustanowiony został 24 maja 2013 roku.

4 czerwca 1989, rozpoczął się w Polsce proces budowania struktur państwa prawa, opartych na wartościach demokratycznych i wolnościowych.

W ubiegłym roku pojawił się w sejmie projekt ustawy, ustanawiającej rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. świętem państwowym.

W uzasadnieniu wspomnianego projektu ustawy, złożonego w lutym 2019 r., który nawiązywał do Uchwały Sejmu RP z 24 maja 2013 r. o uznaniu 4 czerwca Dniem Wolności i Praw Obywatelskich, zapisano m.in. takie słowa:

(…) W dniu 4 czerwca 1989 r. odbyły się wybory, w których Polacy mogli dokonać wyboru po raz pierwszy po wojnie bez przymusu głosowania na jedną listę. Udzielając poparcia kandydatom Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” na wszystkie możliwe do obsadzenia miejsca w Sejmie oraz 99 miejsc w Senacie, głosujący Polacy dokonali przełomu ustrojowego.

Zakończyli trwający od dziesięcioleci system dominacji jednej partii nad państwem i obywatelami.

Dali możliwość rozpoczęcia kształtowania ustroju demokracji parlamentarnej, państwa równych praw dla wszystkich obywateli, rządów prawa oraz podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej suwerenności.

Wybory czerwcowe zamykające okres podjętej w Sierpniu 1980 r. walki o wolność człowieka i obywatela w demokratycznym państwie umożliwiły w następnych latach dynamiczny rozwój kraju niepodzielonego ostrym konfliktem politycznym, przyjaznego wobec sąsiadów, aspirującego do udziału we wspólnocie międzynarodowej Zachodu stwarzającego warunki dla rozwoju oddolnych inicjatyw obywatelskich.

Życzę Wam, aby już nikt i nigdy nie ograniczał Waszych praw ani wolności, tak jak to było do 1989roku i jak znów zaczyna być od 2015 roku. Jeszcze będzie przepięknie!

#DzieńWolnośći #4Czerwca #Solidarność #nowaSolidarność #DzieńWolnościIPrawObywatelskich #Wybory2020 #Trzaskowski2020 #Demokracja #Wolność #Równość #Równouprawnienie #UniaEuropejska #Polska #Wielkopolska

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)