epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Europejski Bank Centralny – prognozy na 2019. Jak jest i jak może być?…

Redaktor admin on 1 Styczeń, 2019 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W grudniu 2018 roku Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian. Ich poziom jest więc rekordowo niski. Wzrost w państwach strefy euro ma wynieść 1,9%, a inflacja w 2019 r. ma spaść do 1,6%. W gospodarce europejskiej zauważyć mamy też wzrost płac.

  • EBC w grudniu nie zmienił głównych stóp procentowych (refinansowa: 0,00%, stopa kredytu w EBC: 0,25%, depozytowa: -0,40%). Bank zapowiedział, że utrzyma stopy na obecnym poziomie przynajmniej do lata 2019, potwierdził też zakończenie programu QE z końcem 2018 i kontynuowanie reinwestycji środków z zapadających papierów (na długo po ewentualnych podwyżkach stóp; decyzja w tej sprawie była jednogłośna).

  • EBC zaprzestanie dodatkowych zakupów aktywów w ramach programu QE mimo, iż tempo ekspansji gospodarczej w strefie euro jest najniższe od czterech lat, a inflacja bazowa nie wykazuje trendu wzrostowego, który miałby ją zbliżyć do celu inflacyjnego EBC. Dochody uzyskane z papierów wartościowych nabytych przez bank centralny będą jednocześnie reinwestowane nadal, dłużej niż wyznaczy moment „w którym Europejski Bank Centralny zdecyduje się na podniesienie kluczowych stóp procentowych”.

  • Przewodniczący EBC, Mario Draghi podkreśla, że ostatnie dane dotyczące wzrostu gospodarczego były gorsze niż się spodziewano. Najważniejszą obawą są kwestie związane z bilansem ryzyk, który przesuwa się w negatywną stronę.

  • Tak jak oczekiwano, EBC postanowił obniżyć projekcję ścieżki wzrostu gospodarczego w strefie euro. Bank centralny spodziewa się obecnie, że tempo ekspansji gospodarczej państw bloku walutowego w 2018 r. wyniesie 1,9% w roku 2019 r. natomiast Bank spodziewa się wzrostu rzędu 1,9%. Decydenci obniżyli również prognozę inflacji w 2019 r. z 1,7% do 1,6%.

  • Coraz lepsza sytuacja w gospodarce powinna wpłynąć na domknięcie się luki popytowej, co ostatecznie przełoży się na wzrost płac, który będzie wsparciem dla inflacji.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)