Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Fundusze unijne – rekordowe wykorzystanie

Redaktor admin on 12 Listopad, 2009 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

1-minister-elzbieta-bienkowska
Cel wyznaczony na pierwsze trzy kwartały 2009 r. został zrealizowany w ponad 181,2 proc. Polska jest w czołówce państw, które najlepiej wykorzystały fundusze strukturalne na lata 2000-2006. Jeśli chodzi natomiast o wydatkowanie środków unijnych na lata 2007-2013, to na tle 27 krajów Unii Europejskiej, Polska pod względem przekazanych do KE wniosków o płatność, zajmuje pierwsze miejsce z wykorzystaniem 912,5 mln euro, w dalszej kolejności są Niemcy (ok. 756 mln euro) i Litwa (ok. 429 mln euro). Fundusze na lata 2004-2006.

30 czerwca 2009 r. minął termin, do którego beneficjenci mogli ponosić wydatki związane z realizacją projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. Beneficjenci wydali 102 proc. środków unijnych, co było możliwe dzięki zastosowaniu nadkontraktacji, a także zmianom kursu walutowego w tym okresie. Wydatki na realizację przedsięwzięć, które uzyskały wsparcie ze środków Funduszu Spójności, będą mogły być ponoszone do końca 2010 r. Do końca III kw. 2009 r. Polska wykorzystała 64 proc. środków, czyli 3,6 mld euro. Fundusze na lata 2007-2013. Od początku uruchomienia tych funduszy do końca września 2009 r. złożono ponad 87,2 tys. wniosków (poprawnych formalnie) o całkowitej kwocie dofinansowania. ok. 197,7 mld zł (ze środków unijnych i krajowych). Do realizacji zatwierdzono ok. 34,5 tys. wniosków o wartości dofinansowania 83,1 mld zł (środki unijne i krajowe). Do końca września br. podpisano 19 591 umów na realizację projektów, dla których dofinansowanie unijne wynosi 53,4 mld zł. Do końca III kw. 2009 r. przesłano do Komisji Europejskiej wydatki kwalifikowalne (do współfinansowania unijnego) w wysokości 8,1 mld zł, co stanowi 114,7 proc. przyjętego celu. Uwzględniając wszystkie wydatki kwalifikowalne wykazane przez beneficjentów, tj. 12,8 mld zł, cel wyznaczony na pierwsze trzy kwartały 2009 r. został zrealizowany w ponad 181,2 proc.

12.11.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)