Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Informacja Rządu na temat realizacji w 2010 roku wieloletnich programów wsparcia inwestycji.

Redaktor admin on 10 Luty, 2012 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W 2010 r. realizowano 40 programów inwestycyjnych wspartych środkami 
z budżetu państwa. Spośród nich 11 zakończyło się przed końcem 2010 roku. Według założeń do poszczególnych programów, do końca 2010 r. do budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego miało wpłynąć – z tytułu podatku PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości – ogółem 732 903 053 zł.

Z informacji uzyskanych od inwestorów wynika, że tylko w okresie realizacji inwestycji odprowadzili oni do budżetów ogółem 1 059 222 116 zł. Oznacza to, że zrealizowane do końca 2010 r. wpływy budżetowe przekraczają prognozy o blisko 45 proc.
W wyniku zrealizowanych inwestycji utworzono 24,4 tys. nowych miejsc pracy, 
a koszty inwestycji wyniosły 7 522 mln zł. Na te programy wydatkowano 65,5 mln zł, 
z czego na tworzenie nowych miejsc pracy przeznaczono 45,2 mln zł, a na koszty inwestycyjne – 20,3 mln zł.

Beneficjentami programów wieloletnich byli przedsiębiorcy w takich m.in. sektorach jak: motoryzacja, elektronika, lotnictwo, nowoczesne usługi oraz działalność badawczo-rozwojowa. O wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy mogą ubiegać się realizatorzy:

  • inwestycji produkcyjnych w sektorach priorytetowych, które przewidują utworzenie co najmniej 250 miejsc pracy, których koszty całkowite wynoszą minimum 40 mln zł,
  • “znaczących” inwestycji produkcyjnych, przewidujących utworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy, których koszty całkowite wynoszą minimum 1 mld zł,
  • inwestycji w sektorze nowoczesnych usług – utworzenie co najmniej 250 nowych miejsc pracy,
  • inwestycji badawczo-rozwojowych – 35 nowych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, koszty całkowite w wysokości minimum 3 mln zł.

Na wsparcie z tytułu nowej inwestycji mogą liczyć: przedsięwzięcia w sektorach priorytetowych, których koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą minimum 160 mln zł i przewidują utworzenie 50 nowych miejsc pracy oraz “znaczące” inwestycje, których koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą wynoszą minimum 1 mld zł i przewidują utworzenie 500 nowych miejsc pracy.

Łączne planowane wsparcie z budżetu państwa na lata 2005-2016 wynosi 590,85 mln zł. Na utworzenie nowych miejsc pracy przypada 317,58 mln zł, na pokrycie kosztów nowych inwestycji – 273,27 mln zł. Przyznana pomoc stanowi 7,5 proc. kosztów realizowanych inwestycji.

Z budżetu państwa w 2011 r. przeznaczono na finansowe wsparcie inwestycji realizowanych na podstawie programów wieloletnich środki w wysokości ok. 134,5 mln zł, 
w tym w rezerwie celowej zaplanowano 70 mln zł. Chodzi o finansowanie programów wieloletnich uchwalonych w latach 2010-2011 oraz inwestycji przewidzianych w “Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020″.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)