Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Michał Drzymała (i jego wóz) stał się symbolem wielkopolskiego i polskiego oporu wobec zaborcy oraz germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków przez pruskie władze. Z okazji Wszystkich Świętych zapaliliśmy znicz na jego grobie.

Redaktor admin on 5 Listopad, 2022 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Michał Drzymała (i jego wóz) stał się symbolem wielkopolskiego i polskiego oporu wobec zaborcy oraz germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków przez pruskie władze. Z okazji Wszystkich Świętych zapaliliśmy znicz na jego grobie.

****

Michał Drzymała stał się sławny w Polsce (a także w Europie) z powodu ciągnącego się przez blisko cztery lata sporu z władzami pruskimi dotyczącego możliwości zbudowania domu na zakupionej od niemieckiego kupca działce we wsi Podgradowice (dzisiejsze Drzymałowo). Pruskie prawo wymagało uzyskania zgody administracji państwowej na wzniesienie budynku. Realizujące politykę germanizacji władze wybiórczo wykorzystywały ten przepis na niekorzyść ludności polskiej. W tej sytuacji Drzymała kupił wóz cyrkowy, w którym zamieszkał. Władze pruskie chciały ten wóz usunąć, argumentując, iż stojący w jednym miejscu przez ponad 24 godziny wóz jest domem. W tej sytuacji Drzymała systematycznie, codziennie przesuwał wóz na niewielką odległość, co dało mu argument, iż jako pojazd ruchomy nie podlegał przepisom prawa budowlanego. Przez kilka lat trwała sądowo-administracyjna walka, w której stosowano kruczki prawne. Niestety, władze pruskie tak długo nękały Drzymałę za drobne uchybienia, że w końcu udało im się usunąć wóz.

W 1928 roku wdzięczny Naród Polski podarował mu dom i gospodarstwo w Grabównie, w gminie Miasteczko Krajeńskie. Michał Drzymała zmarł tam 9 lat później. Został pochowany na cmentarzu w Miasteczku Krajeńskim, a jego wóz cyrkowy stał się herbem gminy. Osoba Drzymały, a zwłaszcza słynny wóz, stały się symbolem polskiego oporu wobec zaborcy i germanizacyjnych praktyk stosowanych wobec Polaków przez rząd niemiecki.

Michał Drzymała został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (29 kwietnia 1937).

Dzisiaj, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie nosi imię Michała Drzymały. Tutaj też znajduje się izba pamięci poświęcona patronowi szkoły oraz zrekonstruowany wóz Drzymały.

(Źródło: m.in. www Gminy Miasteczko Krajeńskie)

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)