Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Nowy projekt ustawy hazardowej

Redaktor admin on 12 Listopad, 2009 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

3-minister-jacek-rostowski
Rząd przyjął nowy projekt ustawy o grach hazardowych. Przepisy projektowanej ustawy wprowadzają zakaz urządzania gier na wszelkich automatach poza kasynami. Nowe zezwolenia na prowadzenie salonów gier z automatami i punktów z automatami o niskich wygranych nie będą wydawane. Nie będzie też możliwe urządzanie wideoloterii. Zmieniono definicję zakładów wzajemnych, dodając, że są to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe. Wygraną rzeczową, zgodnie z projektem ustawy, może być wygrana dająca możliwość przedłużania gry bez konieczności wpłaty stawki za udział w grze lub rozpoczęcie nowej gry jako wygrana za poprzednią. Wskazano, że działalność dotycząca gier cylindrycznych (ruletki), gier w karty, kości, gry bingo pieniężne, zakładów wzajemnych oraz loterii audioteksowych może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. z siedzibą w Polsce. Kapitał spółki ubiegającej się o koncesję na prowadzenie działalności hazardowej powinien być określony w złotych. Dla kasyn gry byłoby to 4 mln zł, dla salonów gry bingo pieniężne i zakładów wzajemnych – 2 mln zł. Wprowadzono także przepis, na podstawie którego minister finansów powinien wyrazić zgodę na każdą zmianę w strukturze kapitału zakładowego spółek. Dotyczy to również zmian w składzie zarządu lub rady nadzorczej (z wyłączeniem jednoosobowych spółek Skarbu Państwa). Takie rozwiązania umożliwią kontrolę osób wchodzących w skład organów danej spółki, pozwolą ponadto kontrolować legalność środków przeznaczonych na zakup bądź objęcie akcji lub udziałów. Weryfikacja udziałowców lub akcjonariuszy oraz członków władz spółek pod kątem posiadania przez nich nienagannej opinii i braku zastrzeżeń z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego będzie prowadzona przez cały czas obowiązywania koncesji lub zezwolenia. Koncesja na prowadzenie kasyna będzie udzielana na 6 lat w drodze decyzji, i nie będą do niej miały zastosowania przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Na bingo pieniężne i zakłady wzajemne będą wydawane zezwolenia. Wydawanie ich będzie należało do ministra finansów. Natomiast zezwolenia na urządzanie i prowadzenie loterii fantowych, loterii audioteksowych, binga fantowego i loterii promocyjnych będzie wydawał dyrektor izby celnej. Zgodnie z ustawą, koncesję lub zezwolenie uzyska podmiot, który: udokumentuje legalność źródeł pochodzenia pieniędzy, nie zalega z podatkami oraz nie ma zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z nowymi przepisami, wprowadzono dodatkowy limit lokalizacyjny dla kasyn gry. Jedno kasyno będzie przypadać na 650 tys. mieszkańców województwa. Określono, że w kasynie może być zainstalowane maksimum 70 automatów do gier. Wprowadzony ma być zakaz udziału w grach osób poniżej 18 roku życia. Prowadzący ośrodki gier i zakłady wzajemne będą zobowiązani do sprawdzania dowodu osobistego grającego. Za złamanie tego wymogu przewidziano sankcje finansowe, a przy kolejnym nadużyciu możliwe będzie nawet cofnięcie zezwolenia. Przewidziano ograniczenia w reklamowaniu gier i hazardu w miejscach publicznych i środkach masowego przekazu. Za stosowanie niedozwolonej reklamy stosowane będą sankcje karne. Nie będzie to dotyczyć gier liczbowych i loterii pieniężnych organizowanych przez Totalizator Sportowy oraz sponsoringu firm organizujących zakłady wzajemne. Zakazana będzie gra w pokera poza turniejami organizowanymi w kasynach. Zakazane ma być w sposób jednoznaczny zawieranie zakładów wzajemnych na wyniki gier liczbowych. W przepisach nowej ustawy zrezygnowano z pobierania opłat wejściowych na rzecz włączenia ich w podatek od gier. Opłaty będą pobierane za: koncesję lub zezwolenie, złożenie egzaminu zawodowego, wydanie świadectwa zawodowego lub uznanie świadectw wydanych przez wyspecjalizowane podmioty za świadectwa zawodowe. W projekcie ustawy określono procentowe stawki podatku od gier. W stosunku do obecnie obowiązującej ustawy podniesiono niektóre wysokości stawek. Będą następujące stawki podatkowe dla:

• loterii fantowej, gry w bingo fantowe – 10 proc.,
• loterii pieniężnej – 15 proc.,
• gry liczbowej i zakładów wzajemnych na współzawodnictwo zwierząt na podstawie zezwoleń udzielanych wyłącznie na ich urządzanie – 20 proc.,
• bingo pieniężne, gry telebingo, loterii audioteksowej i pokera turniejowego – 25 proc.,
• gry cylindrycznej, gry w kości i karty, gry na automacie i pozostałych zakładów wzajemnych – 50 proc.
Za prowadzenie działalności niezgodnej z przepisami projektowanej ustawy przewidziano kary:
• w wysokości 100 proc. przychodu z urządzanej gry, w przypadku gry hazardowej organizowanej bez koncesji lub zezwolenia,
• 12 tys. od każdego automatu, w przypadku urządzania gry na automatach poza kasynem,
• 100 proc. uzyskanej wygranej, w przypadku uczestnictwa w grze hazardowej organizowanej bez koncesji lub zezwolenia.

Ustawa przewiduje powołanie trzech funduszy, na które będą przeznaczane pieniądze z dopłat do gier. Na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej ma wpływać 75 proc. dochodów budżetowych z podatku od gier, na Fundusz Promocji Kultury – 20 proc., natomiast na nowo utworzony Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych będzie przekazywane 5 proc. wpływów.
Projekt ustawy wprowadza zmiany w wielu innych aktach ustawodawczych, m.in. Kodeksie karnym wykonawczym, Prawie bankowym, Kodeksie karnym skarbowym, ustawie o podatku od towarów i usług, o Służbie Celnej.

12.11.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)