Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Spotkanie z Radą Przedsiębiorczości

Redaktor admin on 20 Październik, 2021 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld wziął udział w spotkaniu prof. Tomasza Grodzkiego, marszałka Senatu RP i grupy senatorów z członkami Rady Przedsiębiorczości. Tematem dyskusji była ocena tzw. Polskiego Ładu. Zaprezentowana przez Radę opinia wobec rządowych ustaw okazała się jednoznacznie negatywna.

****

Rada Przedsiębiorczości to forum współdziałania szefów największych organizacji przedsiębiorców i pracodawców w Polsce (blisko 380 tys. podmiotów zatrudniających 8 mln pracowników).

Rada została reaktywowana 24 marca 2020 roku w celu ratowania polskiej gospodarki zagrożonej pandemią i recesją (pierwotnie została powołana 17 listopada 2003 roku).

Na podstawie własnej oceny i analiz Rada opracowuje stanowiska i apele oraz prowadzi dialog ze stroną rządową o naprawie polskiej gospodarki.

Fot. Łukasz Kamiński / Kancelaria Senatu

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)