Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sprawozdanie Rządu z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań, dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (czerwiec–grudzień 2011).

Redaktor admin on 10 Luty, 2012 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W dokumencie przedstawiono szczegółowe informacje na temat stanu polskich przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w ostatnim półroczu ubiegłego roku. Określono zadania realizowane w poszczególnych projektach infrastrukturalnych i organizacyjnych oraz zdefiniowano cele zaplanowane na I połowę 
2012 r.

W Piłkarskich Mistrzostwach Europy UEFA EURO 2012 weźmie udział 16 narodowych reprezentacji piłkarskich, które w ciągu 23 dni zagrają 31 meczów. 
Wszystkie drużyny narodowe biorące udział w rozgrywkach finałowych zostały wyłonione 
w listopadzie 2011 r. Losowanie grup turniejowych, które odbyło się 2 grudnia 2011 r. 
w Kijowie, określiło finalny terminarz turnieju w Polsce i na Ukrainie.

Ważnym elementem organizacji turnieju jest wybór centrów pobytowych. W 2011 r. zapadły wstępne decyzje o zamieszkaniu w Polsce przez 13. spośród 16. drużyn narodowych (81 proc. reprezentacji).

Przygotowania Polski do UEFA EURO 2012 w zakresie infrastruktury to 219 inwestycji o łącznej wartości ponad 109 miliardów zł. Spośród nich 83 to inwestycje kluczowe i ważne dla sprawnej organizacji turnieju: stadiony, lotniska, połączenia autostradowe na poziomie centralnym i połączenia komunikacyjne w miastach gospodarzach.

Łączna wartość przedsięwzięć kluczowych i ważnych to 95 miliardów zł. W grudniu 2011 r. 75 spośród 83 (90 proc.) inwestycji kluczowych i ważnych znajdowało się w zaawansowanej fazie realizacji lub zostało zakończonych, natomiast 18 z wymienionych 83 przedsięwzięć zostanie zakończonych po turnieju, przy czym zaznaczyć należy, że 10 z nich znajduje się również w zaawansowanej fazie realizacji prac budowlanych i zostanie oddana w II połowie 2012 r.

Stan wykonania inwestycji związanych z budową stadionów:

  • Stadion w Gdańsku – gotowy i funkcjonujący, pozwolenia na użytkowanie – 18 lipca 2011 r.
  • Stadion w Poznaniu – gotowy i funkcjonujący, 17 września 2010 r. uzyskał pozwolenia na użytkowanie.
  • Stadion w Warszawie – gotowy, uroczyste oddanie do użytku 29 stycznia 2012 r.
  • Stadion we Wrocławiu – gotowy i użytkowany.

Podczas turnieju będzie pracowało ok. 3000 wolontariuszy przestrzeni publicznej. 
Ich rekrutacja on-line rozpoczęła się 19 października 2011 r. i zakończyła 22 stycznia 2012 r. Odnotowano 6822 zgłoszeń – 62 proc. kobiet, 169 osób z niepełnosprawnych, najstarszy kandydat ma 78 lat, aplikacje z ponad 1000 miejscowości, zgłoszenia z ponad 50 krajów).

Przyjmuje się, że 15 kwietnia 2012 r. zostaną zakończone rozmowy rekrutacyjne, 
a imienna lista będzie ogłoszona 15 maja 2012 r. Zakończenie szkoleń i osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej 3000 wolontariuszy przewiduje się na 7 czerwca 2012 r. Projekt realizowany jest wspólnie przez Miasta Gospodarzy i PL.2012.

Akademia Euro: szkolenia dla 2,5 tysiąca osób, które zawodowo mają kontakt 
z turystami: pracownicy kolei oraz transportu miejskiego, obsługa lotnisk, pracownicy gastronomii, ratownicy medyczni, pracownicy handlu oraz punktów turystycznych. W końcu maja 2012 r. ukaże się podręcznik Akademii Euro (w nakładzie 40 tys. egzemplarzy). Będzie to praktyczny przewodnik przeznaczony dla obsługi organizacyjnej turnieju do wykorzystania przez wolontariuszy, policję, straż miejską, przewoźników, ratowników medycznych i inne osoby. Również w końcu maja 2012 r. zakończą się szkolenia 2500 osób związanych 
z obsługą kibiców w miastach gospodarzach Euro 2012. Projekt współfinansowany jest ze środków UE i realizowany przez PL.2012.

Ambasady Kibiców – to sieć stacjonarnych i mobilnych punktów informacyjnych dla kibiców, organizowanych przez kibiców. Projekt realizowany we współpracy PL.2012, miastami gospodarzy, Europejską Federacją Stowarzyszeń Kibiców (FSE) i UEFA. Stacjonarne i mobilne Ambasady Kibiców zostaną uruchomione 5 czerwca 2012 r. 
w miastach gospodarzach.

Polish Guide – jest to platforma informacji kibica zapewniająca dostęp poprzez portal internetowy oraz aplikację mobilną do najważniejszych, praktycznych informacji o Polsce 
i organizacji turnieju, ułatwiająca turystom efektywne zaplanowanie podróży do Polski oraz bezpieczny i atrakcyjny pobyt w trakcie tych Mistrzostw). Projekt został wdrożony przez PL.2012.

Polish Pass – to wieloelementowy zintegrowany produkt turystyczny, w skład którego wchodzą: zakwaterowanie na terenie kraju, transport miejski w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Trójmieście (wspólny bilet), kolejowy transport kolejowy na terenie kraju (Intercity i Przewozy Regionalne), krajowe i międzynarodowe połączenia lotnicze oraz ubezpieczenia zdrowotne. Projekt został wdrożony przez PL.2012

Polish Guide i Polish Pass to zintegrowane innowacyjne serwisy informacyjno-usługowe, które będą wdrożone po raz pierwszy w historii dużych imprez sportowych.

Podsumowując – II połowa 2011 r. stanowiła fazę zakończenia (szczególnie w przypadku stadionów) lub wysokiego zaawansowania inwestycji oraz wdrożenia i realizacji kluczowych projektów organizacyjnych. Były one prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem i przy dobrej współpracy podmiotów zaangażowanych, zaś pierwsze wymierne efekty, np. rekrutacja wolontariuszy, uruchomione serwisy Polish Guide i Polish Pass, czy liczba uczestników szkoleń Akademii Euro, potwierdzają efektywne zmierzanie do osiągnięcia gotowości Polski do przeprowadzenia rozgrywek.

W II półroczu 2011 r. zakończone zostały takie m.in. inwestycje jak: stadion “Arena Bałtycka”, autostrada A1 Nowe Marzy-Toruń (62,4 km), autostrada A2 Świecko-Nowy Tomyśl (105,9 km), autostrada A8 (obwodnica Wrocławia – 35,5 km), infrastruktura drogowa w otoczeniu stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu (70), infrastruktura uzupełniającej w otoczeniu Stadionu Miejskiego w Poznaniu (54).

Nie zostaną zrealizowane m.in. następujące przedsięwzięcia z kategorii kluczowe: 
3 pododcinki autostrady A1 Toruń-Stryków, autostrada A4 Rzeszów-Korczowa, 2 pododcinki autostrady A4 Kraków-Tarnów, 2 pododcinki autostrady A4 Tarnów-Rzeszów.

Do najważniejszych celów w pierwszej połowie 2012 roku należą:

  • Realizacja projektu Gotowość 2012, opracowanie planów operacyjnych dla wszystkich obszarów zarządzania Turniejem do 15 maja 2012, przeprowadzenie testów gotowości przed rozpoczęciem się Mistrzostw;
  • Przyjęcie planu rozmieszczenia specjalnego oznakowania w miastach gospodarzach (31 marca 2012 r.);
  • Opracowanie specjalnego rozkładu jazdy pociągów na czas turnieju (23 kwietnia 
2012 r.);
  • Podjęcie decyzji administracyjnych dotyczących czasowych zmian organizacji ruchu (najpóźniej do15 maja 2012 r.);
  • Montaż oznakowania w miastach gospodarzach (najpóźniej 31 maja 2012 r.);
  • Wdrożenie ostatecznej wersji planu obsługi transportowej krajowej oraz miast gospodarzy i wdrożenie planów tymczasowej organizacji ruchu (7 czerwca 2012 r.).

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)