Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Środki unijne

Redaktor admin on 13 Styczeń, 2010 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

11420_binka0344

Plan wydatkowania środków w 2010 r. w programach współfinansowanych z funduszy europejskich w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, przedłożony przez ministra rozwoju regionalnego

Ubiegłoroczny plan wydatkowania funduszy unijnych został zrealizowany w 101 proc. Z zaplanowanych 16,8 mld zł, Komisji Europejskiej przekazano 16,9 mld zł, zaś wydatkowano ponad 20 mld zł. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje w 2010 r. przekazać Komisji Europejskiej do refundacji 27 mld zł, co oznacza wydatkowanie na poziomie ponad 40 mld zł. Środki europejskie są inwestowane przede wszystkim w budowę infrastruktury, innowacje i przedsiębiorczość, a także w szkolenia dla osób bezrobotnych i pracujących

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)