Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

W obronie dzieci – nowelizacja ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.

Redaktor admin on 1 Czerwiec, 2023 dostępny w Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Koalicja Obywatelska złożyła projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Wszyscy byśmy chcieli, by dzieci były szczęśliwe, zdrowe, bezpieczne, ale nie każde dziecko ma taką szansę. Wtedy, gdy jej nie ma, ważne jest, by miało swojego rzecznika – Rzecznika Praw Dziecka.

Obecnie ponad 80% dzieci, które chodzą do szkoły uważa, że ich prawa są łamane, 50% uczniów czuje się w szkole źle, tylko 19% uczniów nie zaznało agresji. Chcemy, by szkoła znów stała się miejscem pełnym akceptacji, w którym uczniowie mogą czuć się dobrze i bezpiecznie.

Projekt przewiduje:

1. Obowiązek posiadania minimum 5-letniego doświadczenia w pracy z dziećmi lub na rzecz dzieci i ich praw;
2. Możliwość odwołania Rzecznika;
3. Wprowadzenie terenowych pełnomocników RPD i powołanie zastępców rzecznika;
4. Rozpatrzenie przez Sejm wniosku o odwołanie Rzecznika na najbliższym posiedzeniu, zwołanym po jego złożeniu;
5. W przypadku nieprzedstawienia Sejmowi i Senatowi informacji o działalności i uwag o stanie przestrzegania praw dziecka – kadencja Rzecznika wygasa;
6. Rzecznik może powołać nie więcej niż trzech zastępców;
7. Rzecznik określa zakres zadań zastępców, uwzględniając w szczególności zadania w obszarze zdrowia psychicznego oraz zadania w obszarze praw uczniów
8. Prawo do wygłoszenia orędzia w dniu 1 czerwca bezpłatnie w mediach publicznych.

(Na podstawie konferencji prasowej Okła-Drewnowicz, M. Golbik, A Gajewskiej i M. Rosy)

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)