Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Tygodnik Pilski – Zaufanie – to jest priorytet!

Redaktor admin on 19 Maj, 2008 dostępny w Wywiady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Z Adamem Szejnfeldem, wiceministrem gospodarki rozmawiała Ewa Auer
maj 2008

1. Otrzymałeś niedawno wyróżnienie od BCC w Poznaniu – „Osobowość Roku 2008”. Przyznałeś, że to jedno z ważniejszych w twoim życiu. W tym samym czasie pilski poseł Maks Kraczkowski wraz z czołową działaczką PiS organizuje konferencję prasową, na której poddaje miażdżącej krytyce rządy PO. Jak oceniasz ten ,,zbieg okoliczności”, będąc współodpowiedzialny za gospodarkę kraju?

Polityka, polityka, polityka… Słowa, słowa, słowa… I to tylko słowa, a nie jak u nas czyny. PiS przez dwa lata swoich rządów nie przyjął żadnej sensownej ustawy dla przedsiębiorców, a PO już cztery. Maks Kraczkowski na przykład osobiście prowadził ostatnio posiedzenie Komisji Gospodarki, która przyjęła do uchwalenia przez Sejm jedną z najważniejszych ustaw mojego „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Jest to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Podziękowałem panu posłowi Kraczkowskiemu za sprawne i rzeczowe prowadzenie obrad Komisji. Cieszę się, że gdy zapominamy o polityce, to potrafimy rzetelnie i sprawne współpracować w sprawach ważnych dla Polski. Ostatnią natomiast konferencję mogę odczytywać za próbę przyćmienia faktu, że ludzie, że organizacje społeczne doceniają nie tylko moją, ale naszą pracę, jako koalicji rządzącej, i ją nagradzają.

2. Poseł Kraczkowski podaje przykłady: wzrost cen żywności o 25 procent, mieszkań o 19 procent, wzrost cen gazu, energii elektrycznej. To mocne stwierdzenia. Mogą zostać bez odpowiedzi?

A czy podaje dane o ile wzrosły płace w Polsce od czasu, kiedy PO przejęła władzę? O ile lepiej się zarabia teraz Polakom? A czy mówi, że tysiące młodych ludzi chce wracać z Anglii, Irlandii i innych krajów do Polski, bo tu, pod rządami Platformy Obywatelskiej, zaczyna się lepiej żyć i pracować niż za granicą? A czy poseł Kraczkowski mówi, jak bardzo spadło w Polsce bezrobocie? Czy PiS uczciwie mówi, że ceny żywności rosną niestety w całej Europie i na świecie wywołując kryzys w na przykład w Azji? A czy mówi, że cena ropy rok temu wynosiła ok. 60 dolarów amerykańskich za baryłkę, a obecnie wynosi ponad 135 dolarów za baryłkę i powoduje lawinowy wzrost cen paliw płynnych, gazu, nawozów, tworzyw sztucznych i innych produktów? Czy podał receptę, jak taki kraj, jak Polska może obniżyć ceny ropy i gazu na giełdach światowych? Tak, to tylko pytania retoryczne. Wszak większość z nas zna na nie odpowiedź. Znów mamy tu do czynienia jedynie zabiegami socjotechnicznymi. Z polityczną krytyką bezsilnych ludzi, którzy stracili władzę, bo nie byli przygotowani do rządzenia takim dużym i ważnym krajem, jakim jest Polska.

3. Na konferencji padło wiele epitetów pod adresem ekipy rzadzącej: ,,6 ministrów z 12 zajmuje się jedynie PR-em, ,,minione półrocze to dużo złamanych obietnic, lawina pustosłowia”. Co ty na to?

Na te słowa wystarczy przytoczyć choćby kilka danych. Wskaźniki bowiem mówią same za siebie – jeszcze nigdy Polska nie rozwijała się tak szybko: przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach przekroczyło już 3 tys. zł i wynosi 3.137,74 zł, prognozowany wzrost gospodarczy w 2008 roku, to 5,5%, zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 5,8%, bezrobocie wynosi 10,5%, a na koniec roku stopa bezrobocia spadnie do 9,9%, choć według eurostatu to już teraz jest tylko 8%! W ciągu pół roku rząd PO-PSL pracował nad sprawami zaniedbanymi przez PiS, Samoobronę i LPR, w szczególności przez rząd J. Kaczyńskiego. Do najważniejszych obecnych działań rządu można zaliczyć: przyjęcie ustawy o abolicji podatkowej dla emigrantów, przyjęcie ustawy znoszącej abonament dla emerytów i rencistów, przygotowanie programu „Solidarność pokoleń 50+”, przyjęcie wielu ustaw z mojego „Pakietu”, przyjęcie ustawy przywracającej służbę cywilną, przygotowanie ustawy o emeryturach pomostowych, przyjęcie czteroletniego planu prywatyzacji, , opracowanie założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego, przygotowanie programu budowy autostrad – 4 ustawy drogowe, opracowanie planu organizacji Euro 2012 – przypomnę mamy pozytywny raport UEFA, rozpoczęcie programu budowy boisk sportowych w polskich gminach, przygotowanie decentralizacji administracji, czyli dokończenia reformy samorządowej, przygotowanie 7 ustaw zdrowotnych, w tym ustawy reformującej ZOZ-y, zniesienie akcyzy na sprowadzane samochody, finalizacja prac nad programem dożywiania dzieci Nikt też chyba nie jest w stanie krytykować i podważać faktu ocieplenia stosunków z Rosją, Niemcami i Unią Europejską po fatalnych rządach barci Kaczyńskich. Materialnym efektem tej polityki jest na przykład zniesienie embarga na eksport polskiego mięsa do Rosji.

4. W kampanii wyborczej PO dużo było o „Pakiecie Szejnfelda”. Dzisiaj jest o nim cicho. Co udało się z niego zrealizować?

Cicho? Trzeba tylko poczytać gazety, lub posłuchać specjalistycznych, biznesowych audycji w radio i w TV. Pakiet przed wyborami liczył dziewięć ustaw. Teraz jest ich już dwadzieścia jeden! Trzy ustawy zostały uchwalone przez Sejm, czwarta została przyjęta przez Sejmową Komisję Gospodarki i zostanie uchwalona na pierwszym posiedzeniu czerwcowym. Większość pozostałych jest już przyjęta przez rząd. Sejm przyjął ustawy: o specjalnych strefach ekonomicznych, o wspieraniu innowacyjności oraz ustawę o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Następnymi będą ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o rachunkowości. Niedawno Rząd przyjął kolejne dwie – ustawę nowelizującą Kodeks spółek handlowych i Prawo dewizowe. Na najbliższym natomiast posiedzeniu Komitet Rady Ministrów przyjmie ustawę o upadłości konsumenckiej, poprzez nowelizację prawa upadłościowego i naprawczego. Kończę już też pracę nad ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wszystko idzie więc zgodnie z planem. Opóźnienia natomiast w niektórych ustawach, na przykład w Kodeksie pracy, wynikają nie z naszej winy, ale ze szczególnych procedur. W tych sprawach trzeba na przykład rozmawiać ze związkami zawodowymi, z Komisją Trójstronną. Tam występują wielkie opory i krytyczne nastawienie do wszelkich zmian… Zanim jednak skończę pracę nad pierwszą częścią „Pakietu”, już poleciłem przygotować następny katalog projektów ustaw, które złożą się na drugą część „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Zaległości z poprzednich lat rządów PiS-u wymuszają bowiem przyśpieszenie prac.

5. Otrzymałeś wyróżnienie za pokonywanie barier gospodarczych. Co uważasz już za swój najważniejszy cel?

Dla mnie ważnym zadaniem jest wprowadzenie do polskiej doktryny i do polskiego prawa nowej zasady – „domniemania uczciwości”. Ta zasada poróżniła mnie ostatnio z urzędnikami Ministerstwa Finansów zwłaszcza, jeśli chodzi o nowelizację ustawy Ordynacja podatkowa. Po przerwie, wracamy jednak do negocjacji i do uzgodnień. Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie. Kilkanaście ustaw do końca pierwszego półrocza powinno już być za nami. W wielu z nich wprowadzam właśnie tę zasadę oraz inną, na której mi zależy jeszcze bardziej – „zaufania państwa do obywatela”. Nie da się bowiem wprowadzić w życie domniemania uczciwości obywateli, w tym przedsiębiorców, jeśli nie będzie się im ufało. Zaufanie – to jest priorytet!

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)