epp5_zps3f8w24ka

Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wywiad wiceministra Adama Szejnfelda dla Europa Property Investment Guide.

Redaktor admin on 22 Wrzesień, 2009 dostępny w Wywiady. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

asz
Wywiad wiceministra Adama Szejnfelda
dla Europa Property Investment Guide.

1. Czym jest Partnerstwo Publiczno – Prywatne? Czy jest to pierwszy tego typu program w Polsce? Jak długo już funkcjonuje? Jak powstał program PPP?

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest wykonywaniem zadań publicznych nie przez podmiot publiczny, ale przez partnera prywatnego. PPP polega na współpracy przedsiębiorców z jednostkami administracji rządowej oraz samorządowej. Jest to przedsięwzięcie realizowane w oparciu o umowę długoterminową. W PPP strona prywatna, wnosząc na przykład swój kapitał, świadczy usługi pożytku publicznego wspólnie z sektorem państwowym. W ten sposób zarówno zadania, jak i ryzyko są podzielone.
Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Polsce nawiązuje do podobnych inicjatyw podejmowanych zagranicą, szczególnie tam, gdzie współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego ma bogate tradycje, na przykład w Wielkiej Brytanii.
Pierwsze próby realizacji PPP w Polsce sięgają początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Wtedy nie obowiązywała jeszcze ustawa określająca ramy prawne takiej współpracy. Udało się ją wprowadzić dopiero 28 lipca 2005 r. Rozwiązania określone w pierwszej Ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym nie spełniły jednak oczekiwań administracji i przedsiębiorców. Przede wszystkim zbyt wygórowane wymagania i obowiązki nałożone na strony współpracy zniechęcały do zawierania PPP. W efekcie nie nawiązano ani jednej współpracy tego typu.
Wytrwale dążyliśmy jednak do urzeczywistnienia PPP w naszym kraju. Udało się to w 2008 r., kiedy kwestie partnerstwa publiczno – prywatnego uregulowaliśmy w nowej ustawie o PPP z 19 grudnia 2008 r. Kluczowa była dla nas eliminacja zbędnych obciążeń administracyjnych oraz likwidacja nadmiernych ograniczeń, także co do przedmiotu i treści samej umowy. Ten cel osiągnęliśmy. Ustawa pozostawia partnerom dużą swobodę w kształtowaniu warunków współpracy i nie nakłada na nich obowiązków ustawowych.
Dodatkowo, nowa ustawa nie narzuca przedmiotu partnerstwa. Jeżeli strony ustalą, że wynagrodzenie jest uzależnione od wyników pracy partnera prywatnego a strony partnerstwa podzielą się ryzykiem – dopuszczalny jest bardzo szeroki wachlarz rozwiązań i rodzajów inwestycji, które mogą być realizowane w ten sposób. Moim zdaniem dużym atutem ustawy jest bez wątpienia możliwość dofinansowania przedsięwzięć PPP także za pomocą środków unijnych.
Tym samym mogę powiedzieć, że nowe przepisy w rewolucyjny sposób zmieniły zasady PPP. Zaproponowane przez MG rozwiązania zostały bardzo dobrze przyjęte przez opinię publiczną. Już dziś zauważam rosnące zainteresowanie zarówno przedsiębiorców, jak i sektora publicznego realizacją projektów inwestycyjnych w tej formule.

2. Jakich korzyści z PPP mogą się spodziewać zagraniczni inwestorzy?

Przede wszystkim inwestorzy, także zagraniczni, mogą realizować projekty PPP w wielu obszarach. Mogą to być przedsięwzięcia w sektorze ochrony zdrowia, usług komunalnych, transportu miejskiego, ochrony środowiska, sportu, rekreacji i wypoczynku, lotnisk, autostrad, dróg i parkingów, a także budownictwo mieszkaniowe. Współpraca z partnerem prywatnym jest pożądana wszędzie tam, gdzie mogłaby przynieść wartość dodaną dla lokalnej społeczności, podwyższyć standard usługi dostarczanej dla obywatela czy zapewnić dostęp władzom lokalnym do produktów innowacyjnych.
Realizacja PPP w Polsce może przynieść wiele korzyści dla zagranicznych inwestorów. Jesteśmy krajem wiarygodnym, notującym nieprzerwanie wzrost gospodarczy, w czasach, gdy inni borykają się z problemem recesji. Oznacza to, że cały czas jesteśmy atrakcyjni dla inwestorów, a inwestycje u nas są efektywne.
Potrzeby modernizacyjne naszego kraju sprawiają, że wciąż istnieje wiele obszarów naszej gospodarki, w których PPP mogłoby mieć zastosowanie na szerszą skalę. Zagraniczni inwestorzy mają możliwość zaangażowania się w projekty, które z pewnością w dłuższej perspektywie będą dla nich opłacalne.
Udział zagranicznego inwestora w PPP jest szansą nie tylko na wiarygodne przedsięwzięcie, ale również charakteryzujące się wysoką stabilnością. To z kolei, biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy Polski może wpłynąć na opłacalność całego przedsięwzięcia.

3. Ostatnio wybrane były do nagrody projekty w Sopocie, w Krakowie i w Płocku – czy mógłby nam Pan coś powiedzieć o tych sukcesach? Na jakiej podstawie były nagrodzone te projekty?

O nagrody w tegorocznej edycji Konkursu Dobre Praktyki PPP, pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, rywalizowały 22 pomysły na przedsięwzięcia publiczno-prywatne. Wygrał projekt rewitalizacji dworca w Sopocie oraz rozbudowy ośrodka sportu i rekreacji w Krakowie, a także parking wielopoziomowy w Płocku.
Wybierając laureatów, jury brało pod uwagę przede wszystkim jakość przygotowania i realne szanse realizacji przedsięwzięć. Pamiętajmy, że pomyślna realizacja projektu może dać zielone światło podobnym inicjatywom.
Projekt na parking wielopoziomowy, zgłoszony przez Urząd Miasta Płocka, zwyciężył w kategorii Małe PPP dla projektów o wartość do 10 mln euro. Z kolei projekt rewitalizacji terenów przydworcowych w Sopocie z rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze zwyciężył w kategorii Infrastruktura komunalna. W kategorii Infrastruktura sportowo-rekreacyjna nagrodzono projekt rozbudowy Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna zgłoszony przez Kraków o dalsze elementy rekreacyjne i komercyjne.
Celem Konkursu jest upowszechnienie wiedzy i standardów dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą formuły PPP oraz popularyzacja tej formy współpracy także wśród samorządów. W Konkursie wybierane są modelowe projekty przedsięwzięć publiczno – prywatnych, które uzyskują wsparcie w dalszej realizacji m.in. poprzez przygotowanie wstępnych analiz prawnych i finansowo-ekonomicznych.

4. Jaką rolę będzie odgrywał program PPP w ramach przygotowań do UEFA Euro 2012? Które miasto dotychczas brnie najbardziej do przodu w przygotowaniach?

Organizacja Euro 2012 jest okazją do realizacji wielu inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że projekty w ramach Euro 2012 to nie tylko budowa obiektów sportowych, ale również stworzenie całej infrastruktury towarzyszącej, m.in. dróg dojazdowych w miastach, dróg regionalnych i krajowych, połączeń kolejowych, lotniskowych, parkingów, miejsc hotelowych itp. Wiele z tych inwestycji realizowanych będzie w oparciu o współpracę partnera publicznego i prywatnego.
Liczymy, że projektów PPP realizowanych przy tej okazji będzie coraz więcej. Tym bardziej, że przygotowania we wszystkich miastach, w których odbywać się będą mecze Euro 2012, przebiegają bardzo sprawnie. Potwierdzają to również pozytywne opinie przedstawicieli UEFA po kolejnych wizytacjach w Polsce.

5. Jakieś dobre rady dla zagranicznych inwestorów? Jak zagraniczni inwestorzy mogą zapewnić, aby ich plany inwestycyjne w Polsce zakończyły się powodzeniem?

W ostatnim okresie uczestniczyłem w wielu spotkaniach z zagranicznymi inwestorami na temat PPP. Starałem się przybliżyć im realizację programu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Polsce i zachęcić do inwestycji. Konferencje we Włoszech i Hiszpanii spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm, dlatego planowane są również spotkania z przedsiębiorcami w kolejnych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii i Niemczech.
Chcemy, aby przedsiębiorcy zagraniczni poznali możliwości inwestycyjne, które otwiera nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce. Podczas takich spotkań inwestorzy zapoznają się z przygotowanymi już przez polskich samorządowców projektami, do realizacji których w większości brakuje już tylko jednego ogniwa – partnera prywatnego.
Obecnie przygotowujemy także bazę internetową projektów, które polskie władze samorządowe zamierzają realizować w formule PPP. Myślę, że dzięki niej przedsiębiorcy zainteresowani lokowaniem kapitału w naszym kraju będą mogli nawiązać bezpośredni kontakt z podmiotem publicznym, który poszukuje współpracy z partnerem prywatnym.
Zachęcam zatem do zapoznania się z planami inwestycyjnymi polskich samorządów oraz do bezpośrednich kontaktów z urzędnikami, odpowiedzialnymi za realizację tych planów. Sądzę, że obecnie w Polsce jest już projektów o łącznej wartości ok. 4 mld euro. Ale będzie ich znacznie więcej. Jestem więc przekonany, że każdy zainteresowany może znaleźć coś dla siebie.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)