Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

25 000 zł na 25 lecie CPK

Redaktor admin on 12 Marzec, 2019 dostępny w Różności. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„25 000 zł na 25-lecie Centrum Praw Kobiet” – „akcja zbiórkowa” na FB zainicjowana 8 marca (dniu ważnym i symbolicznym) przez Fundację Centrum Praw Kobiet.

Wydarzenie znajduje się pod poniższym linkiem:

LINK

8 marca to nie tylko Dzień Kobiet, ale także ważna data dla samej Fundacji. To wówczas w 1994 roku powstał projekt jej powołania. Założycielce Fundacji przyświecała idea zapewnienia, aby prawo i praktyka jego stosowania rzeczywiście gwarantowały równe traktowanie kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, politycznym i osobistym. Szybko okazało się jednak, że równie ważna jest konkretna pomoc dla kobiet: prawna, psychologiczna, praktyczna, bezpieczne schronienie. Bite i maltretowane kobiety są często osamotnione w walce o swoją godność, swoje bezpieczeństwo i prawa, a pomoc specjalistyczna nie jest łatwo dostępna.
Centrum Praw Kobiet zmieniło i nadal zmienia świadomość społeczną oraz niektóre przepisy prawa. Wciąż jednak jest wiele do zrobienia. Jak pokazał przykład opublikowanego niedawno rządowego projektu nowelizacji do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, musimy zachować czujność i stać na straży praw kobiet.

Jak możemy się dowiedzieć ze strony  zbiórki – działalność Fundacji, szczególnie w ostatnich latach, z uwagi na ograniczony dostęp do dotacji publicznych, opiera się w dużym stopniu na wolontariacie i darowiznach. Dlatego też liczą na Naszą pomoc i wsparcie, aby mogli dalej pomagać zgłaszającym się do Nich kobietom i ich dzieciom. Liczy się każda złotówka. Razem możemy zrobić więcej! Razem możemy zapewnić bezpieczeństwo większej liczbie kobiet i ich dzieci.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)