Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

BEZPIECZEŃSTWO to podstawowe prawo każdego człowieka!

Redaktor admin on 20 Lipiec, 2020 dostępny w Różności. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Kobiety są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajowo lub prawnie, przemoc wobec kobiet była instrumentem sprawowania władzy nad nimi. W wielu krajach odmowa równego traktowania kobiet jest sankcjonowana przez politykę państwa, prawo czy praktyki społeczne. Na całym świecie więcej kobiet w wieku 15 – 44 lata ginie z rąk swoich partnerów niż w wyniku raka, innej choroby czy wypadku samochodowego. Co trzecia kobieta w ciągu swojego życia doznaje przemocy, jest ofiarą gwałtu lub innego poniżającego traktowania. Wiele rządów przymyka oczy na sytuacje przemocy wobec kobiet, uznaje ją za zgodną z tradycją lub bezradnie rozkłada ręce, tłumacząc, że nic nie mogą zrobić. We wszystkich tych przypadkach istnieje przyzwolenie na dyskryminację ze względu na płeć. By zapobiegać takim sytuacjom, została stworzona Konwencja Stambulska. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest najdalej idącą umową międzynarodową zajmującą się tym poważnym naruszeniem praw człowieka. Stawia sobie za cel zero tolerancji dla takiej przemocy i stanowi ogromny krok naprzód w czynieniu Europy i nie tylko bezpieczniejszym miejscem. Konwencja broni kobiety i ich córki, dzieci, przed przemocą, znęcaniem się i przestępstwem na tle seksualnym. Pochodzące z różnorodnych środowisk, bez względu na ich wiek, rasę, religię, pochodzenie społeczne, status migranta, czy orientację seksualną. Zobowiązuje Państwo, aby je broniło. Podkreśla, że kobieta i mężczyzna mają takie same prawa.

Nie wolno uwierzyć tej bezczelnej retoryce, którą głosi Pani Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o zagrożeniu gender w miejscu, gdzie go nie ma! Cofamy się do średniowiecza, gdzie kobiety nie miały żadnych praw i były tylko naczyniem…

Przemoc wobec kobiet jest nie do zaakceptowania, nie ma dla niej żadnego wytłumaczenia, nie może być nigdy tolerowana.!

Rząd PiS chce wypowiedzieć konwencję stambulską. Rząd PiS nie chce zapobiegać i zwalczać przemocy wobec kobiet i ich dzieci. Pojawiły się nawet oskarżenia o wspieranie przemocy wobec kobiet. Nie pozwólmy na to. Mimo wszystkich przeciwności losu, utrudnionego startu i wszelakich barier oraz trudności napotykanych na drodze życiowej to kobiety stanowią prawdziwą siłę napędową ludzkości. To właśnie one najczęściej obarczone są podwójnymi obowiązkami: zawodowymi i domowymi. Mają istotny wpływ na kształt przyszłych pokoleń poprzez wychowywanie dzieci, którymi zajmują się z reguły w znacznie większym stopniu niż mężczyźni, przekazując im swoje umiejętności i wiedzę.

Kobiety! Wasza odwaga i wizja zaprowadziły nas do miejsca, w którym się dziś znajdujemy. To wy nadal będziecie kreśliły drogę ku przyszłości. Niech będzie jasne, że przemoc wobec kobiet jest stosowana przez tchórzy, a podnoszenie wobec niej sprzeciwu jest oznaką honoru – podnosi senator Szejnfeld.

Więcej szczegółów dot. Konwencji stambulskiej przeczytacie na stronie: https://oko.press/minister-pracy-u-rydzyka-wypowiemy-konwencje-przeciw-przemocy-wobec-kobiet-na-modle-ordo-iuris/

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)