Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Stowarzyszenie Bractwo Piwne

Redaktor admin on 9 Maj, 2011 dostępny w Różności, Stowarzyszenie Bractwo Piwne. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Stowarzyszenie Bractwo Piwne w Szamocinie w 2010 roku obchodziło 35-lecie swojego istnienia. Już tyle lat kultywuje więc tradycję i rytuał picia złotego trunku.  Bractwo rządzi się bardzo rygorystycznymi prawami. Jest zakonem męskim. Wstąpić do Stowarzyszenia może tylko osoba rekomendowana, co najmniej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Ale i to nie wystarczy. Najpierw zostaje się terminatorem. Czas oczekiwania na zgodę na przystąpienie do aktu wstąpienia trwa, co najmniej jeden rok. Jak już ten okres minie i jest akceptacja Bractwa na przyjęcie kolejnego członka, akt ten należy przypieczętować ceremonią wypicia „duszkiem” litrowego kufla piwa. Jedna kropla złotego trunku nie może się w egzaminacyjnym picu piwa uronić. W przeciwnym razie kandydat nie zostaje przyjęty w poczet członków zwyczajnych i musi terminować następny rok, prosząc o dopuszczenie do kolejnej próby.

 

Walne Zgromadzenie Członków odbywa się tylko raz w roku, w pierwszy weekend lipca na tzw. „Beczce Latowej”. Brak obecności na dwóch z kolei biesiadach Walnego Zgromadzenia z rzędu skutkuje wykluczeniem z Bractwa. Żadnych usprawiedliwień się nie przyjmuje! Raz w roku odbywa się też zebranie nieformalne, ale uroczyste. Uczestnictwo na nim jest przywilejem a nie obowiązkiem, nieobecność nie skutkuje więc wykluczeniem z Bractwa. Jest to spotkanie świąteczne na Boże Narodzenie. Podczas biesiad piwnych Stowarzyszenia Bractwo Piwne w Szamocinie zakazane jest spożywanie jakichkolwiek innych trunków niż piwo pod groźbą wykluczenia ze Stowarzyszenia.

 

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)