Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wpisy dotyczące słowa kluczowego: ‘Jedno okienko’

Jedno okienko – Instrukcja dla wnioskodawców

Jedno okienko – Instrukcja dla wnioskodawców

Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

Wniosek EDG-1 został wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 7b ust. 10 ustawy – Prawo działalności gospodarczej. Dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą wniosek EDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)