Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Zjednoczona w różnorodności” 9 maja obchodzimy Dzień Europy – święto pokoju i jedności w Europie.

Redaktor admin on 9 Maj, 2023 dostępny w Unia Europejska. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

9 maja obchodzimy Dzień Europy – święto pokoju i jedności w Europie.

Upamiętnia on rocznicę wygłoszenia historycznej deklaracji Schumana, w której Robert

Schuman przedstawił swoją wizję nowej formy współpracy politycznej w Europie, dzięki

której wojna między narodami europejskimi stałaby się nie do pomyślenia. „Zjednoczona w

różnorodności” to motto Unii Europejskiej, którego po raz pierwszy użyto w 2000 r. Oznacza

ono, że aby zapewnić pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w

Europie a Europejczycy powinni działać wspólnie. W 1951 r. sześć państw (Belgia, Francja,

Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy) utworzyło Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Od 1958 r. znana ona była pod nazwą Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG), a w

1993 r. jej nazwa została zmieniona na Unię Europejską. W ciągu następnych lat do tych

sześciu państw dołączyły kolejne 22.

1 lutego 2020 r. Wielka Brytania wystąpiła z Unii. UE liczy obecnie 27 państw

członkowskich, w których mówi się 24 językami urzędowymi.

Od 1985 r. Europejczycy podróżujący wewnątrz strefy Schengen nie są poddawani kontrolom

granicznym. Kontrole te nie są również przeprowadzane w przypadku przedsiębiorstw

prowadzących działalność transgraniczną. Strefa Schengen została utworzona w czerwcu

1985 r., należało do niej wówczas pięć krajów. Dzisiaj należą do niej 23 kraje UE i cztery

kraje spoza UE.Kraje strefy Schengen zwiększyły też bezpieczeństwo na swojej wspólnej

granicy zewnętrznej.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)