Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

62 rocznica podpisania Traktatów Rzymskich

Redaktor admin on 29 Marzec, 2019 dostępny w Unia Europejska, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Traktaty rzymskie zostały podpisane 25 marca 1957 przez przedstawicieli Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Luksemburga i Holandii. W dwóch oddzielnych umowach, zgodzili się ustanowić Europejską Wspólnotę Gospodarczą, aby usunąć szereg przeszkód dla handlu, oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, by wzmocnić współpracę w wykorzystaniu energii atomowej.

Sukces polityki integracji gospodarczej dzięki m.in. znoszeniu ceł między państwami członkowskimi oraz ułatwieniom w wolnym przepływie towarów, usług, kapitału i ludzi zachęciły kolejne kraje do przystąpienia w następnych latach. Rozwój współpracy w różnych, nie tylko gospodarczych, dziedzinach doprowadził do powstania Unii Europejskiej. W traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą wprowadzono przez lata szereg zmian i teraz nosi nazwę Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)