Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Biała Księga na temat przyszłości Unii Europejskiej

Redaktor admin on 25 Marzec, 2017 dostępny w Analizy, Unia Europejska. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Biała Księga w sprawie przyszłości Europy [1.03.2017]

W Białej Księdze każdy z przedstawionych poniżej scenariuszy przyszłości Unii Europejskiej został szczegółowo opisany z uwzględnieniem przyczyn, dla których jego realizacja wydaje się być najbardziej właściwa. Zawiera także omówienie najważniejszych zalet, ale i wad każdego rozwiązania. Poniżej skrót powyższego dokumentu:

Scenariusz 1: Kontynuacja

Unia Europejska powinna skupić się na realizacji obecnego programu reform mających na celu m.in. wzmocnienie jednolitego rynku, poprawę funkcjonowania wspólnej waluty, zwiększenie inwestycji w infrastrukturę cyfrową, transportową i energetyczną.

Scenariusz 2: Nic poza jednolitym rynkiem

Ten scenariusz zakłada, że Unia powinna skoncentrować się jedynie na pogłębieniu niektórych kluczowych aspektów jednolitego rynku, ponieważ nie ma powszechnej determinacji wśród państw członkowskich do współdziałania w takich dziedzinach, jak migracja, bezpieczeństwo czy obronność.

Scenariusz 3: Ci, którzy chcą więcej, robią więcej

Unia Europejska powinna kontynuować realizację programu reform, jednocześnie pozwalając zainteresowanym państwom członkowskim na ściślejszą współpracę w konkretnych dziedzinach takich, jak obronność, bezpieczeństwo wewnętrzne, opodatkowanie czy sprawy socjalne.

Scenariusz 4: Robić mniej, ale efektywniej

Szybsze i bardziej zdecydowanie działanie w wybranych obszarach priorytetowych to cel, do którego powinna dążyć Unia Europejska. Aby to było możliwe, Unia powinna dysponować skuteczniejszymi instrumentami pozwalającymi na bezpośrednie wdrażanie i egzekwowanie wspólnych decyzji tak, jak ma to miejsce dzisiaj w przypadku polityki konkurencji czy nadzoru bankowego.

Scenariusz 5: Robić wspólnie znacznie więcej

Państwa członkowskie powinny przekazać Unii Europejskiej znacznie więcej uprawnień, zasobów i decyzji, niż ma to miejsce obecnie. Bliska współpraca między wszystkimi państwami we wszystkich dziedzinach prowadzić będzie do znacznego pogłębienia procesu integracji europejskiej.

Dyskusja nad wyżej wymienionymi scenariuszami rozpoczęła się 25 marca br. na jubileuszowym szczycie Rady Europejskiej w Rzymie, upamiętniającym 60-tą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, stanowiących fundament dzisiejszej Unii Europejskiej. Proces refleksji nad Białą Księgą będzie trwał przez najbliższe miesiące, a na pewno co najmniej do wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na czerwiec 2019 roku.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)