Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Europejska Nagroda Obywatelska

Redaktor admin on 10 Październik, 2018 dostępny w Unia Europejska, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli w dniu 9 października odbyło się oficjalne wręczenie Europejskiej Nagrody Obywatelskiej. Wśród tegorocznych polskich laureatów Nagrody znalazła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu oraz Forum Żydów Polskich, które działa z myślą o polskich Żydach i Polakach, którzy zainteresowani są życiem, kulturą, religią i historią Żydów.

Europejska Nagroda Obywatelska przyznawana jest obywatelom, grupom, stowarzyszeniom lub organizacjom, które wykazały się wyjątkową działalnością w konkretny sposób odzwierciedlającą europejskie wartości, czy też w ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego.

Podczas gali wielkim zainteresowaniem cieszyła się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, bowiem jej idea i zakres działalności praktycznie jest bez precedensu nie tylko w Europie, ale i na całym świecie. Tylko w 2018 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała aż 126 milionów złotych. Środki te zostaną wykorzystane na wyrównywanie szans w leczeniu noworodków. Sukcesy Orkiestry rosną z roku na rok, podobnie jak zasięg – w tym roku fundacja koncertowała nie tylko w Polsce, ale m.in. także w Chinach. Fundacja cieszy się również zasłużoną popularnością. Według przeprowadzonych przez Kantar Millward Brown badań opinii publicznej w 2016 roku, aż 97% Polaków zna WOŚP chociażby ze słyszenia, a 80% ankietowanych ufa, iż powierzone fundacji pieniądze wykorzystywane są w sposób rzetelny i odpowiedzialny, o czym można łatwo przekonać się czytając dokładne rozliczenia finansowe fundacji.

Informacja: Biuro europosła Adama Szejnfelda

#EuropejskaNagrodaObywatelska #WOŚP #Owsiak #JurekOwsiak #Siema #Pomagamy #OrganizacjePozarządowe #NGO #PE #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)