Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kształtowanie transformacji cyfrowej: strategia UE

Redaktor admin on 2 Kwiecień, 2024 dostępny w Unia Europejska. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Transformacja cyfrowa jest jednym z głównych priorytetów UE. Parlament Europejski pomaga kształtować polityki, które wzmocnią zdolności Europy w zakresie nowych technologii cyfrowych, stworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i konsumentów, wesprą zieloną transformację UE i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., rozwijanie umiejętności cyfrowych obywateli i szkolenia pracowników oraz pomogą w digitalizacji usług publicznych, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania podstawowych praw i wartości.

Transformacja cyfrowa – co to jest?

  • Transformacja cyfrowa to integracja technologii cyfrowych w działalności firm i organizacji publicznych oraz wpływ technologii na społeczeństwo.
  • Platformy cyfrowe, internet rzeczy, przetwarzanie w chmurze, blockchain czy sztuczna inteligencja to technologie wpływające np. na transport, energetykę, sektor rolno-spożywczy, telekomunikację, usługi finansowe, produkcję fabryczną, opiekę zdrowotną.
  • Te technologie mogą pomóc optymalizować produkcję, ograniczać emisje i odpady, wzmocnić przewagę konkurencyjną firm oraz zapewnić konsumentom nowe usługi i produkty.

Jakie kroki podejmuje Unia Europejska w celu kształtowania transformacji cyfrowej? Czytaj więcej:

https://www.europarl.europa.eu/topics/pl/article/20210414STO02010/ksztaltowanie-transformacji-cyfrowej-strategia-ue

Dominika Kobiołka

Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda w Pile

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

REGON 385025697

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)