Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Prognozy rozkładu sił w Parlamencie Europejskim

Redaktor admin on 19 Czerwiec, 2024 dostępny w Unia Europejska, Wiadomości. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Prognoza opiera się na ostatecznych rezultatach z 17 państw członkowskich UE, są to: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Polska, Słowacja oraz wstępnych wynikach z 10 państw członkowskich UE, są to: Estonia, Łotwa, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Wstępne dane szacują frekwencję na 51,08%, w całej UE. Dla porównania, frekwencja w poprzednich wyborach wynosiła 50,66%.

Skład nowego Parlamentu Europejskiego jest przewidywany na podstawie struktury poprzedniego Parlamentu i jego grup politycznych. Należy jednak zaznaczyć, że ta prognoza nie jest wiążąca i może ulec zmianie podczas pierwszej sesji nowego Parlamentu.

Partie krajowe, które nie należą do żadnej oficjalnej grupy politycznej, są tymczasowo umieszczane w kategorii “Inne”. Ich ostateczna przynależność grupowa zostanie określona w późniejszym terminie.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/portal/pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)