Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Bizneswoman Roku 2008

Redaktor admin on 17 Wrzesień, 2009 dostępny w Kobiety, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

1-11


Minister Adam Szejnfeld jest politykiem angażującym się w przedsięwzięcia promujące wzmacnianie statusu kobiet w życiu publicznym, szczególnie w gospodarce. Dlatego przyjął propozycję wejścia w skład Kapituły Konkursu „Bizneswoman Roku 2008”. Zgłoszenia do konkursu można składać do 30 września br.

Kobiet w polskiej gospodarce często jest więcej niż w wielu innych krajach Europy. Częściej zakładają firmy, lepiej nimi zarządzają. Mimo to, im firma większa, tym w jej kierownictwie kobiet już ubywa. W firmach największych, giełdowych już tylko w kilku przypadkach na stanowisku prezesa znajdziemy kobietę. Nie jest to stan normalny. Dlatego promocja i wspieranie kobiet w ich karierze zawodowej i biznesowej jest wyzwaniem obecnego czasu – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.

Konkurs „Sukces Pisany Szminką – Bizneswoman Roku 2008” – ma na celu wyróżnianie przedsiębiorczych i kreatywnych kobiet, promocję ich przedsiębiorczości, ukazywanie kobiecych autorytetów oraz osób wspierających rozwój przedsiębiorczości kobiet w Polsce.

Rafał Kus
Asystent ministra Adama Szejnfelda

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki
17.09.2009r.

****

Informacja o konkursie i warunkach udziału:

W konkursie mogą wziąć udział właścicielki firm oraz dyrektorki, kierowniczki, a także kobiety pełniące inne kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach. Karta zgłoszenia, regulamin oraz więcej informacji – www.radiopin.pl/bizneswoman

Kandydatki oceniane będą na podstawie osiągnięć i wyników finansowych prowadzonych przez siebie firm oraz kryteriów weryfikujących między innymi stopień przedsiębiorczości, kreatywności, innowacyjności oraz społecznego zaangażowania zarządzanych podmiotów.

Oprócz nagrody głównej – Bizneswomen Roku 2008, w konkursie przyznane zostaną dwa wyróżnienia:

o Wyróżnienie specjalne – osoba, której działania przyczyniają się do wspierania przedsiębiorczości kobiet.
o Nagroda Publiczności – laureatka wyłoniona, z grona finalistek, poprzez głosowanie internautów.
Wyłonienie Bizneswomen roku 2008 będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie, partner programu – firma Dun & Bradstreet, dokona weryfikacji zgłoszeń pod kątem wskaźników finansowych firm reprezentowanych przez kandydatki, przedsiębiorczości oraz umiejętności wykorzystania szans rynkowych i następnie wytypuje 10 finalistek.

Następnie Jury w składzie: Dr Irena Eris, Grażyna Piotrowska Oliwa, Halina Kustosz, Adam Szejnfeld, Ludwik Sobolewski, Przemysław Gdański, Dariusz Grzywaczewski, z grona finalistek wybierze laureatkę nagrody głównej oraz przyzna wyróżnienie specjalne.

Nagroda publiczności przyznana będzie na podstawie głosowania internautów, które odbywać się będzie od 12 października do 13 listopada b.r. W dniu natomiast 24 listopada, na uroczystej gali, poznamy imię i nazwisko laureatki.

Organizatorem konkursu, w ramach wspierania i promowania przedsiębiorczości kobiet, jest Radio PiN i BRE Bank. Inicjatorką i pomysłodawczynią konkursu jest Olga Kozierowska.

Karta zgłoszenia, regulamin www.radiopin.pl/bizneswoman


Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)