Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Komunikaty’

Cały Parlament za raportem Szejnfelda

Cały Parlament za raportem Szejnfelda

Parlament Europejski przyjął znakomitą większością głosów (za – 468 głosów;  przeciw -118 głosów; wstrzymujących się – 39 głosów) raport posła Adama Szejnfelda oceniający wdrażanie Umowy o Wolnym Handlu Unia Europejska – Korea Południowa. – Szczególnie dzisiaj, kiedy hasła protekcjonistyczne stają się coraz popularniejsze, warto mówić o korzyściach, jakie niesie za sobą międzynarodowa współpraca w zakresie [...]

Zmiany na lepsze w Bangladeszu

Zmiany na lepsze w Bangladeszu

W 2013 roku, po zawaleniu się budynku fabryk odzieżowych Rana Plaza w Bangladeszu, Unia Europejska, USA oraz Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP) podpisały z władzami Bangladeszu Porozumienie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, którego celem jest poprawa warunków pracy w branży odzieżowej w Bangladeszu. – Ubolewam nad tym, że dopiero ta wielka tragedia doprowadziła do realnych zmian w [...]

Lepsi i gorsi w Unii Europejskiej? – Interwencja posła Szejnfelda

Lepsi i gorsi w Unii Europejskiej? – Interwencja posła Szejnfelda

Przepisy UE w obszarze konkurencji mają zapewnić przedsiębiorstwom sprawiedliwe i równe warunki prowadzenia działalności, jednocześnie pozostawiając przestrzeń dla innowacji i rozwoju MŚP. Duże firmy nie mogą bowiem wykorzystywać swojej pozycji dominującej na rynku do eliminowania konkurencji. – Niestety, co raz więcej analiz i opracowań wskazuje na możliwość nierównego traktowania państw tzw. „starej piętnastki” i tych, [...]

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Sezon kleszczowy w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej zaczął się w tym roku wyjątkowo wcześnie ze względu na ciepłą i wilgotną zimę. Co więcej, kleszcze zaczęły kolonizować również miasta będąc co raz częściej przenoszone przez ptactwo, gryzonie czy zwierzęta domowe. Wraz z nimi przenoszone są choroby groźne dla zdrowia, a nawet życia ludzi. W [...]

Podział Wschód – Zachód

Podział Wschód – Zachód

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad kontrowersyjną rewizją dyrektywy z 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Dzisiaj swoją opinię do tego dokumentu przyjęła Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, której członkiem jest poseł Adam Szejnfeld. – Jestem i pozostanę przeciwnikiem tejże rewizji, ponieważ nie jest ona odpowiedzią na występujące niekiedy negatywne zjawiska, [...]

Dane o nas na sprzedaż?

Dane o nas na sprzedaż?

Rewolucja cyfrowa całkowicie zmieniła rzeczywistość, w której obecnie funkcjonujemy. Jest motorem przeogromnego postępu, ale niesie za sobą również i negatywne konsekwencje, na przykład ograniczenie prywatności. Przepływ danych stał się poważną gałęzią handlu, także tego międzynarodowego.  Z tych powodów poseł Adam Szejnfeld, członek Komisji Handlu Międzynarodowego, zwrócił się do Komisji Europejskiej z postulatem przedstawienia szczegółowej informacji [...]

Rozstrzygnij swój spór w Internecie!

Rozstrzygnij swój spór w Internecie!

„Platforma internetowego rozstrzygania sporów”. Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się szansa na uniknięcie wysokich kosztów sądowych. Nowy europejski mechanizm umożliwia bowiem przeprowadzenie całej procedury w sprawie złożonej skargi online, tj. przy pomocy środków elektronicznych. – Platforma istnieje od kilkunastu miesięcy, jednak świadomość o jej istnieniu jest niewielka wśród europejskich konsumentów i przedsiębiorców – uważa [...]

Szejnfeld vs. Macron

Szejnfeld vs. Macron

Poseł Adam Szejnfeld od początku swojej aktywności w Parlamencie Europejskim przeciwstawia się rosnącej fali krajowych protekcjonizmów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Skarżył się w tej sprawie do Komisji Europejskiej m.in. na panią Angelę Merkel, kanclerz Niemice oraz na ministra gospodarki Emmanuela Macrona, obecnego kandydata na prezydenta Francji. Obecnie podjął kolejne działania w interesie sprawinie działającego [...]

Lekcja dla Europy z greckiego kryzysu

Lekcja dla Europy z greckiego kryzysu

Wysokie bezrobocie, zadłużenie publiczne sięgające ponad 140%, przerost biurokracji i niewydolne finanse publiczne to tylko niektóre z elementów kryzysu greckiego, które doprowadziły ten kraj na skraj bankructwa, zmuszając Unię Europejską, Międzynarodowy Fundusz Monetarny i państwa członkowskie do udzielenia Grecji wsparcia. – Doświadczenia z przyznania pomocy technicznej UE dla Grecji przy wdrażaniu reform mogą być bardzo [...]

Obradowała Kapituła Konkursu „Teraz Polska”

Obradowała Kapituła Konkursu „Teraz Polska”

Eurodeputowany Adam Szejnfeld wziął udział w posiedzeniu Kapituły Godła „Teraz Polska”. W obecnej edycji zgłosiło się 66 uczestników w kategoriach Najlepszy produkt, Najlepsza usługa, Przedsięwzięcie innowacyjne oraz Najlepsza gmina. Wybrano też osoby godne tytułu „Wybitny Polak”. Oficjalne wręczenie nominacji odbędzie się 11 maja 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas IX Europejskiego Kongresu [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)