Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Sekcja ‘Komunikaty’

Miliony dla Piły

Miliony dla Piły

Zbliża się XX rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nawiązując do tego jubileuszu senator Adam Szejnfeld rozmawiał z prezesem Rafałem Zdzierelą, członkiem Zarządu WARP Spółka z o.o. na temat wsparcie dla pilskich beneficjentów procesu aplikowania o unijne środki finansowe. Warto zaznaczyć, iż WARP wygrał ostatnio konkurs na prowadzenie m.in. w Pile Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.
Dobrym [...]

Przełomowe zmiany w szkolnictwie podstawowym?

Przełomowe zmiany w szkolnictwie podstawowym?

W Polsce w 2024 roku mają zostać wprowadzone nowe przepisy dotyczące szkolnictwa podstawowego. Dotyczyć mają zadań domowych, które mają zostać zakazane.
Do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ma zostać dodany przepis, który będzie zakazywał zadawania prac domowych, zarówno pisemnych [...]

Obrona cywilna a bezpieczeństwo obywateli i państwa. Apel senatora Adama Szejnfelda do Premiera Donalda Tuska

Obrona cywilna a bezpieczeństwo obywateli i państwa.  Apel senatora Adama Szejnfelda do Premiera Donalda Tuska

Sytuacja w Europie i na świecie, nie tylko w związku z agresją Rosji na Ukrainę, czy informacjami o dążeniu Federacji Rosyjskiej do militaryzacji kosmosu, powoduje zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa. Także liczne konflikty na bliskim i dalekim Wschodzie, a przede wszystkim wypowiedzi byłego prezydenta USA muszą powodować działania, które zwiększą stabilizację i bezpieczeństwo naszego kraju, także poprzez [...]

79. rocznica powrotu Piły do Macierzy.

79. rocznica powrotu Piły do Macierzy.

Z okazji 79. rocznicy wyzwolenia Piły władze miasta, przedstawiciele szkół, instytucji oraz zakładów pracy, a także mieszkańcy oddali hołd poległym za wolność Piły i niepodległość Polski.

Jak co roku, na placu Zwycięstwa w Pile, zebrali się mieszkańcy miasta, aby wspólnie upamiętnić wydarzenia sprzed prawie osiemdziesięciu lat i tych, którzy wtedy walczyli o wolność i [...]

Cumulusy Rotor Awards

Cumulusy Rotor Awards

Cumulusy Rotor Awards – Uroczysta gala finałowa IX edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Lotniczego CUMULUSY. Senator Adam Szejnfeld, w imieniu organizatorów wręczył statuetkę „Złotego Cumulusa” Marcinowi Jabłońskiemu, obecnie Marszałkowi Województwa Lubuskiego, byłemu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych, za wspieranie sportu śmigłowcowego i działanie na rzecz jego rozwoju. Podczas uroczystości wręczono certyfikaty zawodnikom oraz trenerom, a także [...]

Energetyka priorytetem!

Energetyka priorytetem!

Senat. Obradowały Komisje Gospodarki i Środowiska. Uznały, że należy koniecznie podjąć działania na rzecz rozwoju energetyki z odnawialnych źródeł energii (OZE), by pilnie nadrobić opóźnienia po rządach PiS. Komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Klimatu i Środowiska przyjęły w tym zakresie specjalne stanowisko.
Komisje uznały za niezbędne zwiększenie udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, a za kluczowy [...]

Wieje, wieje wiatr odnowy….

Wieje, wieje wiatr odnowy….

Senat, posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji
Klimatu i Środowiska. Temat fundamentalnie ważny dla wszystkich: i dla gospodarstw
domowych, i dla przedsiębiorstw, i dla państwa – „Przyszłość energetyki odnawialnej w
Polsce”.
Jego uczestnicy podnosili, że tempo transformacji energetycznej było dotychczas
niewystarczające. Wskazywali na konieczność likwidacji barier legislacyjnych i
administracyjnych, aby przyspieszyć ten proces. Wskazywali na potrzebę przeprowadzania
konsultacji, za wstęp [...]

Senator Adam Szejnfeld zagościł w Wolsztynie

Senator Adam Szejnfeld zagościł w Wolsztynie

Ostoja Chobienice – Spotkanie Noworoczne Powiatu Wolsztyńskiego. Podsumowania minionych dwunastu miesięcy oraz prezentację planów na rok 2024 dokonał pan Jacek Skrobisz, starosta powiatu. W spotkaniu udział wziął m.in. senator Adam Szejnfeld, który złożył na ręce starosty oraz samorządowców powiatu wolsztyńskiego podziękowania i gratulacje za ich pracę oraz zaangażowanie. Życzył również dalszych wielu dokonań i sukcesów [...]

„Wektory 2023” – Wielka Gala Pracodawców RP

„Wektory 2023” – Wielka Gala Pracodawców RP

Pracodawcy RP od ponad 20 lat nagradzają statuetkami „Wektorów” i „Super Wektorami” tych, którzy zmieniają oblicze polskiej gospodarki, kultury, mediów i polityki. Jak niemal co roku w uroczystości Pracodawców RP udział wziął senator Adam Szejnfeld, wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności Senatu RP.
- Z nami nie najlepsze lata dla rozwoju, w tym dla działalności [...]

Budżet 100 konkretów.

Budżet 100 konkretów.

Budżet na rok 2024, to pierwszy plan finansowy „Koalicji 15 Października”, mimo to ujęliśmy w nim już wiele z zadań, jakie deklarowaliśmy w kampanii wyborczej – podkreśla senator Adam Szejnfeld odnosząc się do uchwalonej przez Senat ustawy budżetowej na najbliższy rok.

Senator Adam Szejnfeld, odnosząc się do debaty na temat ustawy budżetowej na [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)