Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Oświadczenie

Redaktor admin on 19 Październik, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

kob

Wiele osób i instytucji wypowiada się ostatnio w obronie dobrego imienia ministra Adama Szejnfelda. Były takie wystąpienia juz Marka Goliszewskiego, prezesa BCC, Andrzeja Arendarskiego, prezesa KIG, czy Janusza Steinhofa, byłego Ministra Gospodarki i wicepremiera polskiego rządu. Obecnie prezentujemy Oświadczenie Europejskiej Unii Kobiet – Sekcja Polska, które otrzymaliśmy dzisiaj do wiadomości.

Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska

O Ś W I A D C Z E N I E

W ciągu ostatnich dni sformułowano wiele oskarżeń i zarzutów pod adresem czołowych polityków Platformy Obywatelskiej, w tym – co dotknęło nas szczególnie – w stosunku do sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, pana Adama Szejnfelda.

Współpracujemy z nim od wielu lat podejmując i realizując wiele wspólnych inicjatyw oraz projektów. Do najważniejszych należały dwie ogólnopolskie konferencje. Pierwsza, pt. „Kobieta Przedsiębiorcza” miała miejsce w 2004 roku, czyli w roku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Druga pt. „Unia jest kobietą” odbyła się dniu 3 czerwca 2009 w Warszawie. Poświęcona była roli i pozycji kobiet w życiu publicznym – w 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej i w okresie 20 lat transformacji ustrojowej i społeczno-gospodarczej naszego kraju. W obu tych konferencjach Adam Szejnfeld – najpierw, jako przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki, potem jako sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki – odegrał kluczową rolę, zarówno w sensie merytorycznym, jak i organizacyjnym.

W czasie wieloletnich kontaktów minister Adam Szejnfeld dał się poznać, jako człowiek niezwykle uczciwy i prawy, o wysokim poczuciu odpowiedzialności i obowiązkowości w podejmowanych przez siebie zadaniach. Ten wysokiej kultury polityk, jako jedyny w kraju wspiera aktywne kobiety, zajmując się ich problematyką również na swojej stronie internetowej. Żywimy ogromną nadzieję na dalszą aktywną i owocną współpracę. Wierzymy, że pan minister Adam Szejnfeld zostanie w możliwie najkrótszym czasie oczyszczony ze wszystkich krzywdzących oskarżeń i pomówień, co umożliwi mu powrót do realizacji podjętych wcześniej ważnych i trudnych reform gospodarczych. Mają one bowiem bardzo duże znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Są potrzebne Polsce.

Przewodnicząca EUK-SP
Barbara Bielicka- Malinowska

Wiceprzewodnicząca EUK- SP
Aleksandra Łukomska-Smulska

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki
19.10.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)