Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Prognozy i analizy

Redaktor admin on 12 Listopad, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

44

By dobrze planować finanse i rozwijać biznes śledzić należy sytuację gospodarczą w kraju i za granicą, analizować dane z minionych okresów a zarazem przyglądać się publikowanym prognozom na przyszłość – mówi poseł Adam Szejnfeld. Poniżej podajemy wyciągi z kilku materiałów analitycznych, na bazie których można wyrobić sobie opinię na temat oczekiwanego wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji i bezrobocia, handlu zagranicznego, czy inwestycji. W zestawieniu korzystano z danych Komisji Europejskiej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Raport Komisji Europejskiej. W całej Unii rozwój gospodarczy zanotuje tylko Polska. Polska jest i zostanie więc liderem rozwoju gospodarczego w Europie. Nasz kraj w warunkach ostrego światowego kryzysu, jako jedyny uniknął recesji i ciągle odnotowuje wzrost PKB. W bieżącym roku według najnowszego raportu Komisji Europejskiej sięgnie on 1,2%. Siłę polskiej gospodarki potwierdza również prognoza na najbliższe lata. Odpowiedzialne i precyzyjne działania rządu oraz spokój przedsiębiorców pozwoliły naszemu krajowi uniknąć ekonomicznego dramatu, jaki dotknął naszych najbliższych sąsiadów: Niemcy, Litwę, Ukrainę, Czechy. W tych krajach szaleje recesja, wzrasta bezrobocie, a Polska wciąż pozostaje oazą stabilności w Europie.

Ministerstwo Gospodarki. Prognozy Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki szacują, że w III kwartale dynamika wzrostu gospodarczego była na poziomie 1,5-1,7 proc., zaś IV kwartał może przynieść wzrost PKB wyższy niż 2 proc. W całym 2009 roku można spodziewać się, że gospodarka polska urośnie o 1,5 proc. Analitycy resortu gospodarki twierdzą, że sytuacja jest nadal niepewna, głównie ze względu na ryzyko skutków wycofywania się krajów zachodnich ze swoich pakietów stymulacyjnych. Niewiadomo, jakie będzie to miało konsekwencje dla popytu zewnętrznego. Popyt wewnętrzny nadal negatywnie wpływał na PKB w trzecim kwartale, głównie w wyniku ujemnego wpływu akumulacji, spowodowanego trwającym procesem dostosowania poziomu zapasów. Spożycie indywidualne wzrosło o ok. 2,5 proc., zaś spadek inwestycji wyniósł 1 proc. Według szacunków spadek wartości dodanej w przemyśle wyniósł ok. 2,2 proc. Analitycy szacują także szybszy wzrost wartości dodanej w budownictwie o ok. 5 proc. oraz usługach rynkowych 3,2 proc. Spadek dynamiki nakładów inwestycyjnych ogranicza import. Analitycy MG oczekują także nieznacznego przyśpieszenia wzrostu spożycia indywidualnego, co potwierdzają lepsze dane dotyczące sprzedaży detalicznej.

Raport Narodowego Banku Polskiego. NBP opublikował najnowsze projekcje dla wzrostu gospodarczego i inflacji do końca 2011 r. Ekonomiści NBP spodziewają się, że do I kw. 2010 r. gospodarka będzie odrabiać straty, sięgając tempa niespełna 2 proc. rocznie. W dwóch kolejnych dynamika nieco wyhamuje, po czym od IV kw. wyraźnie przyspieszy, by na koniec 2011 r. sięgnąć 3,5 proc.

Ministerstwo Finansów. Inflacja spadła do 3,1 proc. rok do roku. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku wzrósł o 0,2 proc. wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 3,1 proc., podał resort finansów. W połowie ub. miesiąca eksperci resortu gospodarki szacowali, że inflacja w październiku wyniesie 3,1 proc. r/r. Opublikowana centralna ścieżka projekcji inflacyjnej NBP zakłada, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 3,4 proc, w roku 2010 spadnie do 1,5 proc., zaś w 2011 roku przyspieszy do 2,1 proc.

Raport Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W roku 2009 PKB wzrośnie o 1 proc.; będzie to najniższe tempo wzrostu gospodarczego, od co najmniej 14 lat. I połowa 2010 r. przyniesie niewielkie ożywienie w stosunku do roku bieżącego. Realny wzrost PKB wyniesie ok. 1,4 proc. Z prognozy wynika, że tempo wzrostu popytu krajowego pozostanie ujemne na poziomie minus 1,7 proc. przez drugą połowę 2009 i ok. minus 1 proc. w I półroczu 2010 r. Bezrobocie będzie powoli rosnąć i pod koniec 2009 stopa wyniesie prawie 12 proc., (…) W I połowie 2010 roku bezrobocie będzie nadal rosnąć, a niewielka poprawa w II połowie 2010 roku będzie wynikiem sezonowego charakteru bezrobocia. W najbliższych czterech kwartałach ceny CPI (Consumer Price Index, czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) powinny rosnąć w stabilnym tempie o ok. 3,5 proc.

Narodowy Bank Polski. Sytuacja gospodarcza polski jest dobra. Z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego wynika bowiem, że we wrześniu zarówno eksport, jak i import wyniosły około 9,4 mld euro. Eksport wzrósł przy tym w porównaniu z sierpniem o 1,7 mld euro. Tak dobre dane już umacniają złotego i dobrze wróżą naszemu PKB, który w trzecim kwartale mógł urosnąć nawet o blisko 2 proc., czyli znacznie więcej niż w poprzednich kwartałach. Z punktu widzenia zagranicznych inwestorów mały deficyt w obrotach bieżących świadczy o zrównoważeniu gospodarki. Sygnalizuje też, że ryzyko gwałtownego spadku wartości złotego jest niewielkie. W ostatnich 12 miesiącach zagraniczne firmy zainwestowały w Polsce 6,8 mld euro.

Rafał Kus
asystent posła Adama Szejnfelda

Informacja
Biura Adama Szejnfelda
12.11.2009r

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)