Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Szejnfeld z rzemieślnikami i kupcami

Redaktor admin on 29 Październik, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.


Rozmowy posła Adama Szejnfelda z przedstawicielami władz polskiego rzemiosła i kupiectwa poprzedziły uroczystości wręczenia Złotych i Platynowych Luarów’2009. W dyskusji udział wzięli m.in. Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Zbigniew Jarzyna, prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług oraz Leszek Janowiecki, prezes Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Gala odbyła się w siedzibie ZRzP w dniu 28 października br.

Miło mi przywitać wiernego przyjaciela polskiego rzemiosła i kupiectwa ministra, posła Adama Szejnfelda, który niemalże od samego początku tego konkursu, który ma historię już trzynastu lat, bierze wraz z nami w nim udział – tak powitał na Gali posła Adama Szejnfelda prezes Związku Rzemiosła Polskiego, pan Jerzy Bartnik.

Cieszę się, iż raz w roku spotykamy się na imprezie, podczas której Złote i Platynowe Laury są przyznawane najlepszym z najlepszych, wszak ponadprzeciętne osiągnięcia przedsiębiorstw powinny być doceniane i uznawane. Nie ma dobrej gospodarki bez małych firm. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że wyróżnione dziś przedsiębiorstwa, to nasz polski kapitał. Przyznawane dziś nagrody są uznaniem dla przedsiębiorców, którzy potrafią połączyć wspaniałe, wielowiekowe tradycje z nowoczesnością. To musi nas wszystkich cieszyć – powiedział Adam Szejnfeld.

Konkurs o Złoty i Platynowy Laur organizowany jest przez miesięcznik Mała Firma, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług. Konkurs promuje firmy, które zwycięsko wychodzą ze zmagań z konkurencją oraz rozwijają swój potencjał. Kandydatów do nagrody rekomendować mogą organizacje rzemieślnicze i kupieckie, przedsiębiorstwa oraz czytelnicy “Małej Firmy”. Rekomendowana firma, poza osiągnięciami zawodowymi, powinna wykazać się nie tylko czynną pracą na rzecz środowiska przedsiębiorców, ale też społeczności, w której funkcjonuje oraz działalnością charytatywną. O Złoty Laur mogą ubiegać się wszyscy, natomiast Platynowy Laur trafia wyłącznie do posiadaczy Złotego Lauru. Od kilku lat Kapituła Konkursu honoruje Platynowym Laurem również organizacje – po jednej ze środowiska rzemiosła i kupców. Są to organizacje, które w ostatnich latach szczególnie intensywnie działały na rzecz integracji i promocji swojego środowiska w kraju i za granicą, a także wspierają zrzeszone firmy we wdrażaniu przepisów unijnych oraz pozyskiwaniu funduszy europejskich.

Zupełnie wyjątkowym i honorowym wyróżnieniem może być przyznanie lauru osobie, która nie prowadzi działalności kupieckiej lub rzemieślniczej, ale która działa na rzecz tego środowiska. Takie nagrody zdarzają się jednak bardzo rzadko. Warto więc na koniec podkreślić, iż pan poseł Adam Szejnfeld należy do tego nielicznego grona. Jest bowiem laureatem najwyższej nagrody polskich kupców i rzemieślników, właśnie Platynowego Laura.

Rafał Kus
asystent posła Adama Szejnfelda

Komunikat
Biura Posła Adama Szejnfelda
28.10.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)