Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Kowal zawinił, a Cygana powiesili

Redaktor admin on 22 Październik, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Kapituła Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej przyznała Adamowi Szejnfeldowi HONOROWĄ ZŁOTĄ ODZNAKĘ Krajowej Izby Gospodarczej. Kapituła uhonorowała ministra Adama Szejnfelda za jego wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz wspieranie polskich przedsiębiorców. Osobiście jest mi bardzo przykro, iż z rządu odchodzi fachowiec, który dobrze rozumiał przedsiębiorców. Zarówno ja, jak i pozostali członkowie Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej chcemy jednak wierzyć, iż w niedługiej perspektywie czasowej Adam Szejnfeld powróci na zajmowane stanowisko i dokończy pracę mające na celu stabilizację polskiego prawa gospodarczego, co w ciągu ostatnich dwóch lat wykonywał z wielkim powodzeniem, za co
w imieniu KIG chciałbym podziękować. W tej sprawie nie mamy w KIG wątpliwości „Kowal zawinił, a Cygana powiesili”
– powiedział podczas posiedzenie prezydium Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Po wręczeniu przez prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Andrzeja Arendarskiego Honorowej Złotej Odznaki KIG, głos zabrał były wiceminister gospodarki, poseł na Sejm RP Adam Szejnfeld: „Największym, najtrudniejszym a zarazem najważniejszym zadaniem, jakiego podjąłem się pracując w rządzie pana premiera Donalda Tuska, poprzez realizację swojej misji w Ministerstwie Gospodarki, było przygotowanie i wdrożenie „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”. Pakiet, który początkowo zawierał 9 ustaw ustaw, dzisiaj rozrósł się do ponad 30 projektów. Wiele z nich udało się już uchwalić i w drożyć w życie, inne są przedmiotem prac legislacyjnych w rządzie lub w sejmie, nad kolejnymi nadal pracuję. Dzisiaj nie ma czasu, by je wszystkie wymieniać i omawiać, ale chciałbym przypomnieć choć kilka najważniejszych rozwiązań, które ustawy mojego Pakietu wprowadziły w życie. Wszystkie one są nowatorskie, ale część z nich ma charakter wręcz rewolucyjny. Wprowadziliśmy, m.in.:

1. Domniemanie uczciwości podatników i przedsiębiorców,
2. Partnerstwo publiczno-prawne,
3. Upadłość konsumencką,
4. Zawieszenie działalności gospodarczej,
5. Rozszerzoną wiążącą interpretację prawa plus dorozumianą zgodę na wniosek przedsiębiorcy w zakresie wiążącej interpretacji prawa,
6. Ograniczenie zakresu i zasad kontroli przedsiębiorców,
7. Jedno okienko
8. Zero okienka
9. Zakaz żądania dodatkowych dokumentów oraz nakaz przyjmowania wniosków i podań niekompletnych,
10. Zmniejszenie kapitału zakładowego spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych,
11. Likwidację walutowości, a więc prawo rozliczania się przedsiębiorców w dowolnej walucie, a nie tylko w złotym,
12. Likwidację obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki prawa handlowego,
13. Ułatwienia w rozliczaniu się mikroprzedsiębiorców i małych firm z fiskusem,
14. Ograniczenia w stosowaniu tymczasowego aresztowania,
15. Ułatwienia w organizowaniu i funkcjonowaniu izb gospodarczych.

Nadal pracuję nad kolejnymi ustawami „Pakietu na rzecz przedsiębiorczości”, w tym, m.in. nad.:

1. ustawą o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców,
2. ustawą o świadczeniu usług,
3. ustawą o odpowiedzialności urzędniczej,
4. ustawą o systemie promocji gospodarki,
5. ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczej,
6. ustawą o systemie zgodności,
7. ustawą Prawo probiercze,
8. systemem racjonalizacji i konsolidacji instytucji kontrolnych w Polsce.

Ale nie tylko przepisy zaproponowane w „Pakiecie” mają znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego. Wszyscy na przykład już w kraju wiemy, czym może nam grozić zdekapitalizowana sieć przesyłu energii elektrycznej. Nie lepiej jest z przesyłem ropy i gazu. W Polsce od kilkudziesięciu lat nie inwestuje się w urządzenia liniowe, a zarazem nie tworzy się dla tych inwestycji podstaw prawnych. Dlatego przygotowałem w Ministerstwie Gospodarki obszerne założenia do nowej ustawy o inwestycjach liniowych. Projekt zawiera zupełnie nowatorską koncepcję tworzenia tzw. korytarzy celu publicznego.

Gdy jednak mówi się o gospodarce, to nie można oglądać się tylko wstecz. Ważne są również rozwiązania konieczne do podjęcia w przyszłości. Jeśli więc maiłabym wskazać dziedziny, w których powinny w sposób szczególny dokonać się kolejne, ważne zmiany, aby nasza gospodarka rozwijała się jeszcze lepiej i szybciej, to wskazałbym, w syntetycznym zawężeniu, na kilka obszarów:

1. Prawo – dalsza liberalizacja i odbiurokratyzowanie prawa gospodarczego,
2. Energetyka – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego z zabezpieczeniem potrzeb nie tylko w energię elektryczną ale też w inne źródła energii, jak gaz i ropa. Konieczny jest również rozwój energetyki jądrowej i energetyki odnawialnej. W tym obszarze nie można zapominać o problematyce pakietu klimatycznego,
3. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – wzorem wszystkich rozwiniętych krajów Europy i świata, konieczne jest wprowadzenie systemu promocji zagranicznej polskiej gospodarki i wspieranie naszych przedsiębiorców za granicą,
4. Finanse publiczne – wprowadzenie Polski do strefy euro oraz uproszczenie prawa podatkowego,
5. Prywatyzacja – pełna, ostateczna i efektywna,
6. Administracja publiczna – informatyzacja komunikacji z administracją publiczną oraz zmiany zasad obsługi obywateli, w tym przedsiębiorców przez urzędników,
7. Sądownictwo – zmiany mające na celu przyspieszenie procesów dochodzenia roszczeń, w tym rozwój sądownictwa polubownego i mediacji,
8. Fundusze unijne – pełne wykorzystanie funduszy unijnych na rzecz optymalnego rozwoju państwa i społeczeństwa.

Na koniec swojego wystąpienia Adam Szejnfeld bardzo uprzejmie podziękował za uznanie i honor, jaki mu sprawiło Prezydium KIG przyznanym odznaczeniem. Wyraził też nadzieję na dalszą, dobrą współpracę z Izbą oraz z pozostałymi organizacjami gospodarczymi na rzecz polskich przedsiębiorców.

Rafał Kus
asystent posła Adama Szejnfelda

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Posła na Sejm RP
22.10.2009 r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)