Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Wiecha na UAM

Redaktor admin on 16 Październik, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.


Budujemy gospodarkę oparta na wiedzy. Trudno sobie natomiast wyobrazić taką gospodarkę, bez współpracy z nauką. Nauka natomiast nie może rozwijać się bez odpowiednich do tego warunków. Cieszę się więc, iż mogę dziś zwiesić wiechę na nowo powstałym budynku Wydziału Chemii UAM. Nowoczesne laboratoria, sale dydaktyczne, pracownie multimedialne, czy biblioteka z pewnością przyczynią się do wzrost jakości badań naukowych oraz procesu nauczania – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas uroczystości wciągnięcia wiechy na dach budowanego Wydziału Chemii UAM w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w dniu 15 października br.

Nowa baza akademicka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozrasta się z roku na rok. Jest to zasługa wdrożonego kilka lat temu programu wieloletniego na lata 2004-2011. Niestety, przyznane wtedy środki, ze względu na zmianę wartości pieniądza, nie wystarczają już obecnie na realizację planów inwestycyjnych w pierwotnym zakresie.

Obecnie Wydział Chemii UAM jest jednym z największych uniwersyteckich wydziałów chemii w Polsce i należy do znanych, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych w Europie. W skład Wydziału wchodzą 23 zakłady i 13 pracowni naukowych, Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej i Biblioteka Wydziałowa. Na Wydziale zatrudnionych jest 175 pracowników naukowych, w tym 23 profesorów zwyczajnych i 8 profesorów nadzwyczajnych z tytułem profesora, 26 uczelnianych profesorów nadzwyczajnych, 9 doktorów habilitowanych, 93 adiunktów, 13 starszych wykładowców, 3 asystentów z tytułem doktora oraz 68 pracowników naukowo- oraz inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Kadra nauczająca posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie dydaktyczne. Zdecydowana większość prowadzących zajęcia odbyła zagraniczne staże naukowe. Wydział Chemii UAM prowadzi badania naukowe we wszystkich głównych dziedzinach chemii eksperymentalnej i teoretycznej. Potencjał naukowy Wydziału odzwierciedla lista publikacji i monografii naukowych, która rocznie obejmuje ponad 300 pozycji, w znacznej większości wydawanych w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, a także liczne patenty, umowy licencyjne i wdrożenia. Działalność naukowo-badawcza Zakładów i Pracowni jest ściśle powiązana z działalnością dydaktyczną, między innymi przez prace magisterskie i doktorskie, które stanowią istotny fragment badań naukowych.

Rafał Kus
asystent ministra Adama Szejnfelda

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Wiceministra Gospodarki
16.10.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)