Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Archiwum Autora

Wojna „za oknem” a co ze schronami?

Wojna „za oknem” a co ze schronami?

Senator Adam Szejnfeld wystąpił do pana Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu bezpieczeństwa obywateli w przypadku wystąpienia działań wojennych lub na wypadek różnego rodzaju kataklizmów, w zakresie możliwości ochrony w tym czasie obywateli w schronach i w innych tego typu obiektach budowalnych.
Ostatnie miesiące i lata uświadamiają nam, jak poważnym zagrożeniem dla pokoju jest Rosja i [...]

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Pamiętamy. Dziękujemy. Kochamy.

KRS – Senat przyjął z poprawkami ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

KRS – Senat przyjął z poprawkami ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Ustawa zmierza do przywrócenia przepisom regulującym sposób wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i zapewnienia niezależność Krajowej Rady Sądownictwa od organów władzy ustawodawczej oraz władzy wykonawczej w procedurze powoływania sędziów.
Nakreślone cele mają zostać osiągnięte przez zastąpienie modelu wprowadzonego ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej [...]

Język Śląski.

Język Śląski.

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, która ma na celu nadanie statusu języka regionalnego etnolektowi śląskiemu. Niby niewiele a… duża zmiana!
Motorem walki o język śląski jest nacisk na tożsamość i dziedzictwo, a nie politykę. Ten etnolekt jest głęboko zakorzeniony w historii i kulturze Śląska, będąc jego [...]

Umarł król, niech żyje królowa!

Umarł król, niech żyje królowa!

- We wszystkich powiatach Wielopolski Północnej (Okręg nr 88 do Senatu RP oraz Okręg nr 2 do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) rządzi lub współrządzi Koalicja Obywatelska. To ogromny, niespotykany do tej pory sukces. To najlepszy nasz wynik od 25 lat – podkreśla senator Adam Szejnfeld, szef Okręgu Pilskiego PO oraz wiceprzewodniczący Regionu Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce. [...]

Wielki sukces Koalicji Obywatelskiej

Wielki sukces Koalicji Obywatelskiej

Wielki Sukces Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce Północnej. Rządzimy lub współrządzimy w 5. na 5. powiatów okręgu nr 88 do Senatu RP oraz w 8. na 8. powiatów w okręgu nr 2 do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. To 100% Wielkopolski Północnej. Te 100%, to REKORD WSZECHCZASÓW!

Narodowy Dzień Zwycięstwa – pilskie obchody

Narodowy Dzień Zwycięstwa – pilskie obchody

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa, czyli rocznica zakończenia II wojny światowej. Uroczystości w Pile odbyły się w samo południe na Palcu Zwycięstwa. Pilanie oddali hołd żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie I i II Armii Wojska Polskiego, a także antykomunistycznej partyzantki powojennej oraz ofiarom spośród ludności cywilnej.
Wiązanki pod pomnikiem złożyła m.in. [...]

Dzień Europy

Dzień Europy

“Kto przyjaciel, ten niech zaraz stanie tutaj pośród nas i kto wielką miłość znalazł, ten niech z nami dzieli czas…” – Oda do radości.
Dziś świętujemy Dzień Europy!

Nowy Starosta w Powiecie Pilskim

Nowy Starosta w Powiecie Pilskim

Powiat Pilski odbity!  Rafał Zdzierela z Koalicji Obywatelskiej nowym Starostą Pilskim, a Małgorzata Karwacka z Koalicji Obywatelskiej przewodniczącą Rady Powiatu – cieszy się senator Adam Szejnfeld, współtwórca tego sukcesu, który podczas sesji złożył gratulacje nowo wybranym radnym i członkom prezydium Rady Powiatu w Pile z jej przewodniczącą na czele oraz Staroście Pilskiemu.

Pierwsza Sesja Rady Miasta Chodzieży

Pierwsza Sesja Rady Miasta Chodzieży

Chodzież. Pierwsza sesja Rady Miasta. Ślubowanie burmistrza, pana Jacka Gursza – Koalicja Obywatelska – i konstytuowanie się Rady. Przewodniczącą została ponownie pani Mirosława Kutnik – Koalicja Obywatelska.  Serdecznie gratuluję i życzę dobrych pięciu lat dla miasta i jego mieszkańców

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)