Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Archiwum Autora

2022 – Europejski Rok Młodzieży.

2022 – Europejski Rok Młodzieży.

„Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem Młodzieży po to, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej. W ciągu Europejskiego Roku Młodzieży będzie wiele możliwości uczenia się, dzielenia się swoją wizją, spotykania się z ludźmi i angażowania się w działania w całej Europie” [...]

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2019–2024.

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2019–2024.

Priorytety Unii Europejskiej na lata 2019–2024.
W swoim programie strategicznym na lata 2019–2024 Rada Europejska określiła cztery obszary priorytetowe, które mają nadać kierunek pracom instytucji UE w ciągu kolejnych pięciu lat. Obszary te zostały wyznaczone w odpowiedzi na wyzwania i możliwości, które są wynikiem obecnej sytuacji na świecie. Koncentrując się na nich, UE umocni swoją pozycję [...]

Interwencja Komisji Europejskiej.

Interwencja Komisji Europejskiej.

Rosyjska inwazja na Ukrainę bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe milionów ludzi na całym świecie. Wzrosły koszty w całym łańcuchu dostaw żywności. Wyższe koszty energii i nawozów destabilizują rynki rolne, zakłócone są przepływy handlowe między innymi krajami a Ukrainą i Rosją. Interweniuje Komisja Europejska.
Komisja Europejska przeznaczyła 600 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju na pomoc dla [...]

“Rozstanie”.

“Rozstanie”.

Tania energia! Senat przyjął poprawki Koalicji Obywatelskiej. Skutek? Prąd ma być tańszy, a uprawnionych odbiorców więcej.

Tania energia! Senat przyjął poprawki Koalicji Obywatelskiej. Skutek? Prąd ma być tańszy, a uprawnionych odbiorców więcej.

Uchwaliliśmy, że maksymalna cena energii wyniesie ( brutto a nie jak chce Pis netto);
- 450 za 1MWh, a nie 693zł dla odbiorców indywidualnych,
- 600zł za 1MWh, a nie 785zł dla pozostałych odbiorców
Rozszerzyliśmy też krąg beneficjentów m.in o:

Samorząd usługi komunalne, odpady, transport publiczny itp…
Wszystkie placówki ochrony zdrowia
Wszystkie placówki kultury
Banki żywności wspierające biednych
Placówki wspierające uchodźców z Ukrainy
Rodzinne [...]

Węgiel dla ludności – Warunki Koalicji Obywatelskiej w Senacie.

Węgiel dla ludności – Warunki Koalicji Obywatelskiej w Senacie.

Samorząd nie jest powołany do prowadzenia działalności gospodarczej,
Rząd PiS zmusza jednak do tego gminy. To niedopuszczalne!
Jeśli jednak miałoby tak być, to uważamy, iż:

Węgiel musi być certyfikowany
Odpowiedzialność za jakość węgla wobec nabywców musi obciążać rząd
Wyrównywanie środków pomiędzy kosztem zakupu, a ceną sprzedaży musi pokryć wojewoda
Odległość składowiska węgla od gminy nie powinna przekraczać 100 km

Tak uchwaliliśmy w [...]

“Obligo giełdowe”.

“Obligo giełdowe”.

“Obligo giełdowe”. PiS chce 100% energii wyprowadzić z giełdy. Byłaby to ruina rynku, ale i kolejne wzmocnienie monopolu! By ratować choć część z tego senator Adam Szejnfeld zaproponował kompromis. Po pierwsze nie likwidacja 100% rynku, ale ograniczenie do 50%. Po drugie, żeby ustawa nie obowiązywała na stałe, lecz na razie tylko na jeden rok. Senat [...]

” Puste dłonie”

” Puste dłonie”

Mikołaj Gogol “Rewizor”

Mikołaj Gogol “Rewizor”

Mikołaj Gogol „Rewizor”
Zapraszamy 29.10.2022r. do Regionalnego Centrum Kultury w Pile.
Adres: Plac Staszica 1, 64-920 Piła
tel. +48 602 252 166
e-mail: sekretariat@rck.pila.pl
Więcej: https://www.rck.pila.pl/

O równość kobiet i mężczyzn!

O równość kobiet i mężczyzn!

Kobiety walczą nie tylko o swoje prawa, ale też o demokrację i praworządność, wolność, równość i równouprawnienie dla wszystkich. Senator Adam Szejnfeld od dekad popiera i wspiera te działania prowadząc swój kobiecy portal www.kobiecatsronazycia.pl a także  organizując m.in. w Warszawie, ale i w Wielkopolsce, krajowe i lokalne konferencje tematyczne, czy tworząc lokalne Kluby Kobiet wspierające [...]

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)