Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Archiwum Autora

Rośnie skala problemów małych firm – senator Szejnfeld zwraca się do rządu o wsparcie.

Rośnie skala problemów małych firm – senator Szejnfeld zwraca się do rządu o wsparcie.

Nierynkowy wzrost płacy minimalnej, skokowy wzrost kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne, przekształcenie składki zdrowotnej w podatek… To wszystko niszczy polskie mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie firmy. W związku z tym senator  Adam Szejnfeld zwrócił się do rządu o pomoc dla sektora MSP.

W ostatnich latach nieustannie rośnie w Polsce liczba zadłużonych [...]

Surowe kary za mowę nienawiści – wniosek senatora Szejnfelda.

Surowe kary za mowę nienawiści – wniosek senatora Szejnfelda.

Mowa nienawiści, a także wspieranie jej środkami z budżetu państwa, powinno być ścigane z urzędu i surowo karane – uważa senator Adam Szejnfeld, który podjął w tej sprawie interwencję skierowaną do premiera Donalda Tuska.
Zastanawiamy się skąd w ostatnich latach pojawiały się w Polsce bardzo liczne przypadki stosowania mowy nienawiści oraz prezentowania postaw antysemityzmu, nacjonalizmu, rasizmu, [...]

Rynek pracy osób „50+”

Rynek pracy osób „50+”

Problematyka osób 50+ na rynku pracy i wyzwania związane z dłuższą aktywnością zawodową pracowników były przedmiotem konferencji, jaką zorganizowała w Warszawie Federacja Przedsiębiorców Polskich. Gośćmi i prelegentami konferencji byli senator Adam Szejnfeld oraz posłanka Iwona Kozłowska, a dyskusję moderowała pani prof. Grażyna Spytek- Bandurska.
Senator Adam Szejnfeld odniósł się do problematyki dotyczącej osób 50+ i [...]

Czy można pomylić przedmiot z podmiotem? Czy można pomylić sklep ze sklepową? W Polsce Tak!

Upadłości firm – Odpowiedzialność Morawieckiego!

Upadłości firm – Odpowiedzialność Morawieckiego!

Senator Adam Szejnfeld skierował oświadczenie senatorskie do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów, w sprawie jego odpowiedzialności za kryzysową sytuację w sektorze mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm w Polsce.
W swoim piśmie do premiera Morawieckiego senator Adam Szejnfeld przytoczył dane wskazujące, że mamy obecnie sytuacją największego procesu upadku przedsiębiorstw i zawieszania działalności gospodarczej od wielu [...]

Atak na działkowców? Znów?

Atak na działkowców? Znów?

Senator Adam Szejnfeld spotkał się działaczami Polskiego Związku Działkowców, prezesem Okręgu PZD w Pile, panem Marianem Praczykiem oraz z wiceprezes Okręgu PZD, panią Marią Fojt. Tematem rozmowy było przedstawienie przez działaczy PZD problemów, jakie dla terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe tworzą nowe zapisy projektu rozporządzenia o sposobie przygotowania planu ogólnego gmin.
Projekt rozporządzenia przygotowany [...]

Narodowe Święto Nieodległości

Narodowe Święto Nieodległości

Święto całego Narodu.

SŁOWO

SŁOWO

Rozmowa człowieka z człowiekiem uczy, rozwija, zbliża. Rozmowa człowieka z człowiekiem pobudza, inspiruje, buduje. Rozmowa człowieka z człowiekiem zachęca do planowania, działania i wspólnego osiągania celów. Nie ma sukcesów bez rozmowy, tak jak nie ma pokoju bez negocjacji. Rozmowa jest najlepszym uniwersytetem, a słowo najskuteczniejszym narzędziem nauki. Trudno się zatem dziwić, że już w ewangelii [...]

Senatorowie, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wspominamy ich.

Senatorowie, którzy odeszli w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wspominamy ich.

Listopadowe święta, Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, gdy wspominamy osoby, które odeszły. To czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. Przypominamy sylwetki senatorów RP obecnej i minionych kadencji, którzy zmarli w ostatnim roku. Byli politykami, działaczami społecznymi, samorządowymi, naukowcami – byli zaangażowani w sprawy swoich wyborców i w życie regionów, które reprezentowali. W 2023 [...]

1 listopada – dzień wdzięczności i pamięci bliskich.

1 listopada – dzień wdzięczności i pamięci bliskich.
Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)