Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Firma za 1 euro? Szejnfeld jest za

Redaktor admin on 10 Luty, 2015 dostępny w Bez kategorii, Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Możliwość zakładania jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem 1 euro wzbudza w Parlamencie Europejskim kontrowersje i falę sprzeciwu. Za tym rozwiązaniem opowiada się jednak eurodeputowany z Polski, Adam Szejnfeld.

Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej każda osoba fizyczna lub spółka ma mieć możliwość założenia jednoosobowej spółki z o.o. bezpośrednio przez Internet, z minimalnym wymaganym wkładem kapitałowym w wysokości 1 euro, wykorzystując ogólnoeuropejski standardowy formularz rejestracji i wzór statutu. Rejestracja bezpośrednio przez Internet oznacza, że nie trzeba będzie osobiście na miejscu podpisywać dokumentów rejestracyjnych. Zamiast tego procedura będzie przebiegać elektronicznie, łącznie z potwierdzeniem tożsamości podpisującego. Elektroniczne podpisy lub identyfikatory wydane przez władze jednego państwa UE mają być akceptowane w pozostałych.

Niestety, takie rozwiązanie napotyka na opór w Parlamencie Europejskim. Podnosi się zarzuty o tworzenie możliwości rejestrowania fikcyjnych firm, braku wystarczającego zabezpieczenia kapitałem oraz powstawania możliwości obchodzenia obowiązków podatkowych, czy tez dokonywania optymalizacji podatkowej. Zainteresowanych dzielą też poglądy na temat miejsca prowadzenia działalności gospodarczej a miejsca siedziby firmy. Swoje zastrzeżenia podnoszą również przedstawiciele niektórych zainteresowanych środowisk zawodowych, na przykład notariuszy, których udział w elektronicznym procesie rejestracji firm zostałby wyeliminowany.

Założenie jednoosobowej spółki z o.o. bezpośrednio przez Internet, z minimalnym wymaganym wkładem kapitałowym, sprawdziły się w Polsce i mogą sprawdzić się w całej Unii Europejskiej, uważa poseł Adam Szejnfeld: Polskie doświadczenia ostatnich
6-u lat pokazują, że znaczące obniżenie wkładu kapitałowego nie musi prowadzić do negatywnych konsekwencji. Kapitał zakładowy w wysokości 1 tys., 10 tys., czy nawet 100 tys. euro nie ma żadnego związku z potencjałem danego przedsiębiorstwa, którego roczne dochody mogą sięgać milionów euro. Trudno się więc zgodzić z tezą, że niski kapitał zakładowy utrudni na przykład firmom zaciąganie kredytów, albo zmniejszy wiarygodność finansową na rynku –
mówił eurodeputowany z Wielkopolski podczas posiedzenia w Strasburgu Grupy ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw poświęconemu propozycji Komisji Europejskiej dot. dyrektywy w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Poseł Szejnfeld odniósł się również do zarzutów, iż rejestracja jednoosobowej spółki z o.o. bezpośrednio przez Internet może prowadzić do nieuczciwych praktyk w postaci zakładania tzw. firm-krzaków w celu optymalizacji podatkowej: W Polsce elektroniczna rejestracja firm osób fizycznych jest możliwa już od sześciu lat. Można też w krótkim czasie zarejestrować w KRS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach systemu S24. Nie wywołuje to odczuwalnego wzrostu przestępczości czy prób nadużyć w porównaniu do tradycyjnej, papierowej formy rejestracji firm. Podobne rozwiązania dobrze funkcjonują także w innych krajach Unii Europejskiej – przekonywał Szejnfeld.

Ale co najważniejsze, w moim przekonaniu, nie można tworzyć prawa dla wszystkich uczciwych ludzi poprzez pryzmat nielicznego grona ludzi nieuczciwych. To podstawowa wada filozofii myślenia zbiurokratyzowanych instytucji. Musimy z nią skończyć – apelował poseł Adam Szejnfeld.

***

Źródło: informacja własna, a także:

  • Wniosek Komisji Europejskiej dot. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Bruksela, dnia 9.4.2014 r. COM(2014) 212 final [pdf]
  • Broszura Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego pt. Co nowego w UE: Wniosek UE dot. jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością [pdf]

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)