Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Forum Kobiet Północnej Wielkopolski

Redaktor admin on 6 Październik, 2014 dostępny w Bez kategorii, Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Czy zawsze potrzeby i problemy Kobiet są właściwie rozumiane?  Czy rola kobiety w społeczeństwie jest należycie doceniana?  Jakie bariery spotykają kobiety na drodze zawodowej i życiowej? Czy są to bariery wyłącznie płci pięknej? – m.in. takie pytania stawiały uczestniczki Forum Kobiet Północnej Wielkopolski, które odbyło się 4 października br. w sali audytoryjnej PWSZ w Pile. W Forum udział wziął także Adam Szejnfeld poseł do Parlamentu Europejskiego, który od wielu lat aktywnie zajmuje się problematyką statusu kobiet w nowoczesnym społeczeństwie, szczególnie w gospodarce, jest zwolennikiem wyrównywania szans kobiet i mężczyzn, przekonuje też kobiety, że mają fantastyczny potencjał, by odnosić sukcesy w każdej dziedzinie życia publicznego i prywatnego. Gościem specjalnym spotkania była Henryka Krzywonos-Strychalska, która przyjechała do Piły na specjalne zaproszenie europosła Szejnfelda

Pamiętam jak 10 lat temu, organizując w 2004 r. w Warszawie pierwszą konferencje nt. działalności i zwiększeniu znaczenia kobiet w polityce i gospodarce powiedziałem, że Polska jest kobietą. Potem , 5 lat temu organizując w warszawie kolejna konferencję, zatytułowałem ją „Europa jest kobietą”. Teraz,  pracując w Parlamencie Europejskim, mogę powiedzieć, że Unia jest kobietą. Unia Europejska bowiem przyjmuje bardzo wiele ważnych rozwiązań, których celem jest zrównanie w prawach i obowiązkach kobiety i mężczyzn. W 2010 r. Komisja Europejska przyjęła np. Kartę kobiet i Strategię na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn na lata 2010–2015. Te dwa dokumenty stanowią ogólne ramy wspierania równości płci we wszystkich strategiach politycznych UE oraz określają pięć głównych dziedzin działania: równość na rynku pracy, jednakowe wynagrodzenie za jednakową pracę oraz pracę o takiej samej wartości, równość w podejmowaniu decyzji, godność, uczciwość i położenie kresu przemocy, osiągnięcie równości płci poza granicami UE. Niestety żadne z tych postulatów nie został do końca spełniony. Europa powinna wieść prym w promowaniu równości, ale aby to zrobić powinna najpierw zacząć od siebie. Jeżeli poprawimy sytuację w naszym kraju i w Europie, potem powinniśmy pokazać reszcie świata, jaką drogę należy obrać – mówił do zgromadzonych eurodeputowany Szejnfeld.

Pilskie Forum Kobiet ma za zadanie pokazać paniom, że w XXI wieku kobieta może być aktywna. O tym, przekonywała Henryka Krzywonos-Strycharska – gość specjalny forum – To jest bulwersujące. My jesteśmy dobrze wykształcone, potrafimy dobrze pracować i należy nas szanować. Ale też nie dbamy same o siebie, jeśli żądamy od mężczyzn szacunku, musimy same siebie też się szanować – podkreślała pani Krzywonos.

Forum, o nieco odmiennej formule od ubiegłorocznej edycji, skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, kobiet i mężczyzn. Organizatorzy oraz gospodarze miasta i powiatu zaprawili do wspólnej debaty na temat potrzeb kobiet. Na Forum poruszone zostały następujące zagadnienia jak: kobieta na wsi, kobieta w samorządzie i polityce, tata partnerem rodziny, spadki i darowizny, kobieta aktywna mimo wszystko.

Ideą forum było poznanie potrzeb kobiet, aktywizacja tych, które do tej pory nie widziały swojej roli w społeczeństwie i życiu zawodowym.

W kuluarach odbywały się: ciekawe warsztaty, pokazy, nauka różnych umiejętności oraz interesujące stoiska wystawowe.

Marta Łasak

asystentka posła do Parlamentu Europejskiego Adam Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)