Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Dobre jedno okienko

Redaktor admin on 1 Lipiec, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Dobre jedno okienko

Tym razem to nie minister Adam Szejnfeld przyjechał do radnych, ale to radni powiatowi powiatu wolsztyńskiego odwiedzili ministra w Warszawie. „Jedno okienko jest dobre. Cieszymy się, że zostało wprowadzone” – mówili na spotkaniu samorządowcy. Podczas wyjazdowej sesji Rady Powiatu, rajcy powiatowi spotkali się w dniu 1 lipca br. z wiceministrem gospodarki Adamem Szejnfeldem i rozmaili o ważnych dla społeczności lokalnej sprawach, w tym o praktycznym zastosowaniu mechanizmów jednego okienka, o podatku od nieruchomości oraz o wielkich szansach, jakie daje samorządom nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ważnym punktem obrad była kwestia praktycznego zastosowania „jednego okienka”. „Jedno okienko jest dobre. Cieszymy się, że zostało wprowadzone. Obecny model zakładania firmy przy pomocy jednego zintegrowanego wniosku działa jednak różnie w zależności od tego, jakie jest nastawienie wypełniającego i przyjmującego wniosek. Faktem jest to, iż przyszły przedsiębiorca wypełnia mniej dokumentów i poświęca mniej czasu na załatwienie wszystkich formalności koniecznych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, ale problemy stwarzają się w zakresie przepływu dokumentów pomiędzy urzędami – mówił jeden z samorządowców – Sądzimy więc, że system powinien być jeszcze ulepszony – kontynuowała wiceburmistrz Wolsztyna. Radni złożyli swoje propozycje ministrowi na piśmie, a minister Adam Szejnfeld podziękował za uwagi i sugestie – Przydadzą się one bardzo, gdyż właśnie kończymy prace legislacyjne nad udoskonaleniem, a właściwie rozszerzeniem działania jednego okienka. Mam jednak świadomość, iż ten system, który ma tylko walor tymczasowego rozwiązania, nigdy nie będzie idealnym działającym bezproblemowo. Docelowym bowiem rozwiązaniem jest system, nad którym pracujemy a mianowicie tzw. Zero okienka. Dobrze jest jednak, iż na bazie jednego okienka, i ludzie, i urzędnicy będą mogli nauczyć się i przystosować do stosowania nowoczesnych form relacji na linii obywatel a urząd administracji publicznej – mówił minister Szejnfeld.

Dzisiejsze spotkanie było także doskonałą okazją do zapoznania radnych Rady Powiatu w Wolsztynie oraz wójtów i burmistrzów powiatu z ustawami progospodarczymi i prorozwojowymi, jakie w ciągu ostatnich dwóch lat zostały przygotowane przez rząd Donalda Tuska, w tym tych, które powstały w Ministerstwie Gospodarki pod kierownictwem ministra Adama Szejnfelda. Jedną z najważniejszych dla rozwoju samorządów w Polsce jest ustawa o partnerstwie publiczno – prywatnym. „Kilka miesięcy po wejściu w życie zapisów nowej ustawy z dnia na dzień napływają do mnie informacje o kolejnych gotowych, nowych projektach, które mają być realizowane w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Wśród tych projektów są plany budowy szpitali, szkół, boisk, hal sportowych, basenów, urzędów gmin, dróg, mostów, parkingów, dworców i wielu innych obiektów infrastrukturalnych oraz użyteczności publicznej” – mówił podczas sesji Rady Powiatu wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Minister zachęcał również samorządowców z powiatu wolsztyńskiego do skorzystania z dobrodziejstw, jakie daje omawiany, nowy instrument.

W trakcie spotkania radnych powiatu wolsztyńskiego z wiceministrem Adamem Szejnfeldem rozmawiano również o podatkach i opłatach lokalnych, w tym o podatku od nieruchomości wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej i sposobie jego pobierania podczas okresu zawieszenia działalności gospodarczej. Wiceminister pytał radnych, jak ten problem, podnoszony przez wielu przedsiębiorców, rozwiązywany jest na terenie gmin wchodzących w skład powiatu wolsztyńskiego. Poinformował samorządowców, iż rozważa nowelizację ustawy o podatkach lokalnych tak, by bardziej system odpowiadał rozwojowi a jednocześnie sprawiedliwiej obciążał podatników, niż to miejsce obecnie. Temat ten wywołał ożywioną i bardzo ciekawą dyskusje, podobnie jak kwestia podatków płaconych za samochody leasingowane od firm leasingowych mających swoje siedzimy w innych gminach, niż użytkowane są te pojazdy.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)