Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Energetyka fundamentem gospodarki

Redaktor admin on 4 Czerwiec, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Energetyka fundamentem gospodarki

2905200901

Energia, woda i idee Stanisława Staszica były tematami przewodnimi „IV Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych”, które w tym roku były w całości poświęcone tematyce energetycznej i ekologii. Głównym gościem spotkań i konferencji był wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld. Dywersyfikacja nie tylko źródeł energii ale i technologii oraz wzrost efektywności energetycznej będą głównymi celami Polityki Energetycznej Rządu do Roku 20030. W strategii rządowej mieści się także realizacja programu energetyki jądrowej oraz wzrost w bilansie energetycznym udziału energii odnawialnej i biopaliw. Nie mniej ważne będą zadania w zakresie m.in. modernizacji i rozbudowy linii przesyłowych – mówił o polityce energetycznej rządu do roku 2030r. minister Szejnfeld.

2905200903

W Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie z roku na rok. Rozwijająca się gospodarka oraz zwiększenie zapotrzebowania odbiorców indywidualnych, zmusza rząd do podejmowania strategicznych rozstrzygnięć dotyczących rozwoju polskiego systemu elektroenergetycznego. Jedną z kluczowych decyzji jest fakt podjęcia programu na rzecz wybudowanie w Polsce nowoczesnych elektrowni jądrowych. Jedna z możliwych lokalizacji może dotyczyć Wielkopolski, w tym subregionu północnego, a mianowicie Klempicza – mówił minister Szejnfeld.

2905200902

Nie mniej istotnym zagadnieniem są kwestie związane z energią odnawialną. Musimy pamiętać, iż energia odnawialna jest nie tylko przyjazna środowisku, ale jest również wymogiem unijnego prawa i naszych zobowiązań międzynarodowych. Będziemy rozbudowywali moce energetyczne, w tym głównie w zakresie energii z wiatru, biomasy i biogazu oraz wody, ale także z biopaliw.

Rząd Donalda Tuska i Ministerstwo Gospodarki przywiązują szczególne znaczenie do promocji i wspierania rozwoju energetyki odnawialnej z uwagi na liczne korzyści płynące z wykorzystania energii z tych źródeł. Wzrost udziału tego typu energii w bilansie energetycznym jest istotnym elementem zrównoważonego rozwoju, prowadzącym do poprawy bezpieczeństwa energetycznego i stanu środowiska. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii przyczynia się także do tworzenia nowych miejsc pracy zarówno w sektorze energetyki, jak i w innych sektorach, w tym w rolnictwie – mówił podczas spotkań i konferencji wiceminister Gospodarki Adam Szejnfeld.

2905200901


W trakcie Wielkopolskich Spotkań Gospodarczych minister Adam Szejnfeld wystąpił z odczytem w panelu na temat energetyki jądrowej oraz w konferencji poświeconej energetyce odnawialnej. Wieczorem natomiast wręczał nagrody i statuetki w Konkursie im. Stanisława Staszica oraz w konkursie „Woda darem życia”. Minister miał również okazję zwiedzić stoiska przedsiębiorców z Wielkopolski, którzy wykorzystują każdą okazję, aby promować prowadzony przez siebie biznes.

Dzień wcześniej minister Szejnfeld spotkał się w Pile z działaczami Pilskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie było poświecone strategii rozwoju Wielkopolskie, w tym Wielkopolski Północnej.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)