Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Partnerstwo Publiczno-Prawne

Redaktor admin on 4 Czerwiec, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Partnerstwo Publiczno-Prawne

2005200903Partnerstwo Publiczno-Prawne było tematem rozmów w Poznaniu Adama Szejnfelda, wiceministra gospodarki oraz Lecha Wojtasiaka, wicemarszałka województwa wielkopolskiego. Minister Szejnfeld jest autorem nowej ustawy o PPP i głównym jej populazytorem, a urząd marszałkowski w Poznaniu wiele nowych przedsięwzięć planuje zrealizować właśnie w formie partnerstwa.

Współpraca, doradztwo i wymiana informacji wydaje się w tym zakresie bardzo ważna, bowiem to nowa i niewykorzystywana jeszcze w Polsce metoda. Dlatego przedmiotem rozmów ministra i marszałka były rozważane koncepcje urzędu marszałkowskiego związane z realizacją zadań publicznych w formie Partnerstwa Publiczno-Prawnego takich na przykład, jak budowa nowego szpitala dziecięcego, czy rozwój sieci internetu szerokopasmowego.

Nowa ustawa o PPP to zupełnie nowa jakość w polskiej legislacji, ale to także dobry instrument do walki z kryzysem – mówił minister Szejnfeld. Wystarczy wymienić tylko kilka jej atutów – po pierwsze daje szansę na rozwój lokalnych społeczności poprzez aktywną współpracę podmiotów publicznych i prywatnych, po drugie powoduje, iż przedsiębiorcy, dzięki mechanizmom PPP, mogę przejmować zadania od administracji publicznej i rozwijać prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa, po trzecie daje szansę na połączenie sił i zasobów, w tym finansów, dwóch stron – administracji i biznesu – we wspólnym realizowaniu zadań dla ludności. W tym zakresie PPP jest dobrym instrumentem do eliminacji alternatywy, jaka często stoi przed samorządowcami, alternatywy wynikającej z braku odpowiednich zasobów, w tym finansów – przekonywał minister Szejnfeld.

Po zakończonych rozmowach Adam Szejnfeld zwiedził pomieszczenia biurowe urzędu marszałkowskiego i rozmawiał z pracownikami Urzędu.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)