Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Spotkanie z ekonomistami

Redaktor admin on 1 Lipiec, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Spotkanie z ekonomistami

- Umiejętne zarządzanie ryzykiem może być skuteczną receptą na czas kryzysu i spowolnienia gospodarczego – powiedział wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld podczas debaty z członkami Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Spotkanie odbyło się 30 czerwca br. w Warszawie.

Wiceminister Szejnfeld podkreślił, że polskie kadry w czasach spowolnienia gospodarczego powinny kłaść większy nacisk na umiejętność zarządzania ryzykiem. – Warto, aby management, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, zdobywał doświadczenie i wiedzę na temat działania w sytuacji kryzysowej – powiedział.

Zdaniem wiceszefa resortu gospodarki poszukiwanie nowych możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej wiąże się z pewnym ryzykiem, ale równocześnie stwarza szansę na odniesienie sukcesu. – Ważne jest, aby podejmowaniu decyzji towarzyszyła świadomość zagrożeń oraz profesjonalnie przygotowane plany działania – zaznaczył. W opinii wiceministra Szejnfelda upowszechnienie wśród polskich przedsiębiorców umiejętności zarządzania ryzykiem przełoży się na większy, niż wynika z prognoz ekonomicznych, rozwój gospodarczy. Według wiceministra gospodarki receptą na kryzys jest także poszukiwanie nowych rynków zbytu i stosowanie różnych form innowacji.

By trafnie określić autentyczny stan polskiej gospodarki trzeba skonfrontować statystyki, dane makroekonomiczne z wynikami badań przedsiębiorców oraz przeglądu faktycznego stanu w różnych częściach Polski i w różnych sektorach oraz branżach. Ja to zrobiłem. Objechałem praktycznie całą Polskę, odbyłem setki spotkań, rozmawiałem z tysiącami przedsiębiorców. Gdy ich opinie konfrontuję z danymi oraz wynikami badań, to pojawia się jeden wniosek – polscy przedsiębiorcy patrzą na przyszłość bardziej optymistycznie, niż nie tylko media i polityczna opozycja rządu, lecz również niż nasi ekonomiści. Optymizm natomiast i umiejętności radzenia sobie w trudnych czasach, to podstawowe elementy skutecznej walki z objawami kryzysu – mówił minister Adam Szejnfeld.

Dyskusja uczestników zebrania dotknęła nie tylko tematów z zakresu makroekonomii, ale też spraw związanych z poszczególnymi sektorami, jak np. energetyka, strategiami, jak np. walka z ociepleniem klimatu, czy instrumentami rozwoju, jak np. partnerstwo publiczno-prywatne. Niezwykle ciekawym wątkiem okazał się temat potrzeby i roli opracowywania i przyjmowania przez rządy strategii oraz planów srednio- i długookresowych. Zdania uczestników dyskusji na ten temat były podzielone. Minister Szejnfeld opowiedział się jednak za koniecznością długofalowego planowania – wszak pod warunkiem tworzenia programów wykonawczych, monitoringu i egzekwowania efektów ich realizacji – dodał minister.

***

Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie w listopadzie 1994 r. Skupia największe sławy polskiej myśli ekonomicznej, a jego zasadniczym celem jest rozwój nauk ekonomicznych, popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, wyjaśnianie zjawisk gospodarczych i społecznych współczesnego świata, dyskusja nad kształtowaniem się ładu gospodarczego w Polsce i świecie oraz wspieranie rozwoju ekonomistów młodego pokolenia.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)