Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Umowa o współpracy polsko-holenderskiej

Redaktor admin on 1 Październik, 2009 dostępny w Galeria zdjęć, Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Umowa o współpracy polsko-holenderskiej

Deklaracja o współpracy Ministerstwa Gospodarki i resortu spraw ekonomicznych Holandii, konferencja nt. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz liczne spotkania z przedsiębiorcami to główne punkty wizyty wiceministra gospodarki Adama Szejnfeld w Holandii.
Wiceminister Adam Szejnfeld spotkał się 28 września br. z Martenem van der Bergiem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Ekonomicznych oraz Frankiem Heemskerkiem, ministrem handlu zagranicznego. – Podpisanie „Deklaracji w sprawie współpracy pomiędzy Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Spraw Ekonomicznych Niderlandów” stanowi fundament dla nowych możliwości i form współpracy bilateralnej naszych krajów – powiedział wiceminister Szejnfeld.
Ministrowie omówili także stan współpracy gospodarczej między Polską a Niderlandami.
– Polska, na tle innych krajów UE dobrze radzi sobie ze światowym spowolnieniem gospodarczym. Wprowadzamy konieczne działania antykryzysowe oraz wspieramy polskich przedsiębiorców – przypomniał wiceminister Szejnfeld. Dodał, że dobry klimat inwestycyjny w Polsce sprzyja rozwijaniu inicjatyw w formule PPP. – To szansa także dla zagranicznego biznesu na rozpoczęcie działalności w Polsce – podkreślił wiceszef MG.
We wtorek 29 września br. wiceminister Szejnfeld uczestniczył w konferencji nt. „Możliwości współpracy polsko-holenderskiej w zakresie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Wiceszef resortu przedstawił założenia nowej ustawy o PPP oraz perspektywy rozwoju w Polsce tej formy współpracy podmiotów publicznych i partnerów prywatnych. W spotkaniu wzięło udział wielu niderlandzkich i polskich biznesmenów, zainteresowanych rozpoczęciem inwestycji w Polsce. – Stwarza to świetną okazję do polsko-holenderskiej wymiany doświadczeń przy realizacji przedsięwzięć w formule PPP w Polsce i Holandii – dodał wiceszef MG. Na konferencji swoje projekty przedstawili także samorządowcy z Polski.
Sekretarz stanu w MG zwiedzał również zrealizowaną w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oczyszczalnię wody w Hadze/Delft. Inwestycja o wartości ponad 700 mln euro, obsługująca ponad 1,2 miliona ludzi, będzie działać w tej formule przez 30 lat. Przedstawiciele oczyszczalni zaprezentowali nowatorskie rozwiązania, których wdrożenie było możliwe dzięki współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego.
Podczas wizyty w Holandii wiceminister Szejnfeld wziął również udział w spotkaniu „Okrągłego Stołu” w siedzibie Banku ING z czołowymi przedstawicielami banków niderlandzkich i dużych holenderskich firm. Sekretarz stanu w MG omówił program reformy finansów publicznych w Polsce, zniesienia barier administracyjnych dla biznesu, a także kwestie dotyczące wdrażania budżetu zadaniowego oraz programu prywatyzacji polskiej gospodarki w 2010 r.

Spotkania w Hadze dotyczyły nie tylko możliwości prowadzenia biznesu w Polsce przez holenderskich przedsiębiorców ale także działalności polskich firm w Niderlandach. Temu tematowi służyło spotkanie ministra Adama Szejnfelda z polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi swoją działalność gospodarczą w Holandii.

Biuro Prasowe MG

Komunikat
Biura Adama Szejnfelda
Wiceministra Gospodarki
01.10.2009r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)