Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Rodzina fundamentem dorosłego życia”

Redaktor admin on 16 Marzec, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

„Rodzina fundamentem dorosłego życia”, to temat konferencji, która odbyła się 15 marca 2014 r. w Nowym Tomyślu, a została zorganizowana z inicjatywy radnej Krystyny Wilkoszewskiej oraz przy wsparciu posła Adama Szejnfelda. Współorganizatorami były Wielkopolski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Tomyślu, a także władze miasta i powiatu nowotomyskiego. W obradach udział wzięli m.in. przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy przedszkoli i szkół, pedagodzy, a także przedstawiciele firm stosujących dobre praktyki wspomagające rodziny w prawidłowym ich funkcjonowaniu. Patronat nad Konferencją objęła pani minister Irena Wóycicka, a specjalny list do zebranych wystosowała pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. W Konferencji udział wzięła również minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Głównym elementem budowy bezpieczeństwa rodziny są praca i mieszkanie. Dlatego, by tworzyć warunki dla rozowju i zwiększania dzietności polskich rodzin, potrzeba działań na rzecz zmniejszenia bezrobocia oraz zwiększenia liczby mieszkań na wynajmem. Tylko dobrze prosperująca gospodarka więc może stabilizować życie ludzi w Polsce. Państwo oczywiście musi niezależnie od stanu gospodarki stosować instrumenty stymulujące oraz pomocowe na rzecz rodziny, lecz tylko wystąpienie łącznie wszystkich czynników może w średnim i w długim okresie, a nie od razu, dać szanse na osiąganie ważnych dla rodziny i państwa celów – mówił poseł Adam Szejnfeld.

Wystąpienie Pani Minister Ireny Wóycickiej

Minister w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego:

Szanowni Państwo,

Temat konferencji podkreśla, że rodzina pełni podstawowe funkcje w wychowaniu przyszłych pokoleń Polaków. To głownie rodzina przekazuje wartości i kształtuje postawy: szacunku i odpowiedzialności, współpracy i gotowości pomocy, zakorzenienia w tradycji i otwartości na zmiany. Dlatego Polacy przywiązują tak duża wagę do wartości rodzinnych. Od tego jak rodzina radzi sobie z wychowaniem młodego pokolenia zależy bowiem jak kształtowana będzie wspólnota lokalna, jak funkcjonować będzie społeczeństwo. Rodzina nie jest wiec jedynie dobrem prywatnym, ale poprzez wagę, jaka pełni ona w funkcjonowaniu całego społeczeństwa, również dobrem publicznym.

Rodzina potrzebuje wsparcia i dobrego klimatu. Dlatego Prezydent Komorowski przywiązuje wielka wagę do polityki rodzinnej, do polityki, której celem jest wsparcie rodziny. Tworzeniem rozwiązań ułatwiających rodzinie pełnienie funkcji opiekuńczych i wychowawczych poświęcony jest jego program polityki rodzinnej “Dobry klimat dla rodziny”. Program adresowany jest do wielu partnerów: rządu i parlamentu, pracodawców, organizacji pozarządowych, kościołów i mediów.

Bardzo ważnym i dobrym partnerem polityki rodzinnej są samorządy terytorialne. W corocznym konkursie dla samorządów o nagrodę Pary Prezydenckiej wzięło już udział kilkaset polskich gmin i miast, powiatów i samorządów wojewódzkich. Rozliczne prezentowane w tym konkursie inicjatywy wspierające dobre rodzicielstwo i dobre dzieciństwo pokazują, ze w Polsce upowszechnia się dobry klimat dla rodziny.

W tym roku, 15 maja przypada 20 rocznica ogłoszenia przez Organizacje Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Dnia Rodzin. Uczcijmy te rocznice wspólnie w partnerstwie z rodzinami. Para Prezydencka objęła tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Rodzin w Polsce swoim patronatem. Włączając się w te obchody można przesłać informacje o planowanych na miesiąc maj lub czerwiec działaniach do Kancelarii Prezydenta poprzez jej stronę internetowa. Para Prezydencka chce, by poprzez włączanie się w to wspólne przedsięwzięcie, lokalne wydarzenia nabrały ogólnopolskiego znaczenia.

Głównym celem konferencji było poszerzenie wiedzy o roli i funkcji rodziny w aspekcie prawidłowego funkcjonowania dziecka w życiu dorosłym. Specjaliści pracujący z rodzicami i dziećmi, sądzą, że często brak wiedzy w tym zakresie jest przyczyną problemów i dramatów. Rodzice nie wiedzą, co należy robić i jak należy postępować, aby bycie w rodzinie było przyjemnością, a wychowanie przygotowywało do dorosłego życia. Nie wiedzą też, że dzieci inaczej postrzegają świat i otaczającą je rzeczywistość. Dlatego organizatorzy konferencji chcieli poszerzyć wiedzę „decydentom” w różnych dziedzinach życia, a także rodzicom, a także pokazać metody zachowania prawidłowych relacji w rodzinie.

****

Program konferencji:

11:00- 11:15 „Rodzina widziana oczami dziecka” – projekcja filmu z udziałem dzieci z Przedszkola Nr 5 „Słoneczko” w Nowym Tomyślu

11:15- 11:25 Powitanie zaproszonych gości przez Krystynę Wiłkoszarską,

11:25– 11:40 Wystąpienie wstępne posła Adama Szejnfelda oraz zaproszonych gości

11:40 – 11:55 Wystąpienie Ireny Wóycickiej Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP nt.” DOBRY KLIMAT DLA RODZINY” – Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP

11:55 – 12:10 Wystąpienie Minister Kozłowskiej Rajewicz

12:10 – 12:25 „ Rodzina w ujęciu historycznym” wystąpienie dr Bartosza Dziewiałtowskiego-Gintowt, Nauczyciela Akademickiego w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu

12:25-12:55 „Rola i funkcja rodziny we współczesnym świecie”- wykład Dr Karoliny Appelt, Psychologa z Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju na UAM w Poznaniu

12:55 – 13:35 Dobre praktyki wspierające rodzinę na naszym terenie:

Aleksandra Kowalska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,

Danuta Michałowicz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

Sławomir Lukaszyk – Prezes firmy Aesculap Chifa Sp. z o.o.

Karolina Grynia – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

13:35– 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 14:10 „Czego oczekują od nas dzieci ?” – Wystąpienie dziecięcej grupy teatralnej przy Nowotomyskim Ośrodku Kultury

14:10 – 14:40 Dyskusja panelowa.” Czym jest wychowanie w rodzinie?”

Moderator: Agnieszka Mandziak, Psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu

Uczestnicy:

• Ksiądz dr Andrzej Pryba MSF Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Tomasz Sadowski, Psycholog, Przewodniczący Zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”

• Krystyna Wiłkoszarska, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

i Członek Zarządu Rady Regionu PO

• Magdalena Kędzia-Kluj, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyślu

15: 10 – 15: 25 Podsumowanie konferencji

15: 25 – 16: 25 Warsztaty dla uczestników konferencji

- grupa I „ Kara i nagroda w wychowaniu”, prowadzące: Małgorzata Hołod- Głuszek, pedagog PPP w Nowym Tomyślu i Agnieszka Mandziak, psycholog PPP w Nowym Tomyślu

- grupa II „Język komunikacji w rodzinie”, prowadzące: Wanda Rąbalska, psycholog PPP w Nowym Tomyślu i Magdalena Kędzia – Kluj, pedagog PPP w Nowym Tomyślu

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)