Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

„Teraz Polska Promocja”

Redaktor admin on 7 Grudzień, 2011 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld wziął udział w konferencji pt. “Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”. Organizatorem konferencji, która odbyła się w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, była Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Przeprowadzona debata poprzedziła jubileuszową galę finału V Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską o Promocji Polski, który realizowany jest w ramach programu „Teraz Polska Promocja”. Podczas gali poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji, dowiedzieliśmy się także komu przyznane zostały zaszczytne wyróżnienia oraz nagrody specjalne. Gościem specjalnym uroczystości był minister Olgierd Dziekoński, podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Po kilkudziesięciu latach stereotypowego realizowania polityki promocji Polski i polskiej gospodarki czas na nowoczesne rozwiązania horyzontalne a nie resortowe. Gdy przez lata stosowane metody na wprowadzenie koordynacji pracy i działania różnych podmiotów nie sprawdzają się i nie dają efektu wykorzystania siły synergii działania wielu podmiotów, to nadszedł już chyba ostateczny czas na rozwiązania ustawowe. Powinny one mieć charakter rozwiązań kompleksowych, systemowych a nie wycinkowych tak, aby można było mierzyć i egzekwować wreszcie efektywność działania systemu, jego instytucji, a w końcu i ludzi. Należy więc przestać rozmawiać już o potrzebie tworzenia, łączenia, czy likwidacji jakiejś agencji, bo nie w instytucjonalnej strukturze tkwi problem, ale zrealizować idee zbudowania nowoczesnego systemu promocji kraju i naszej gospodarki. Koniecznym elementem kompetencji zadań podmiotów nowego systemu powinno być także wspieranie aktywności gospodarczej polskich przedsiębiorców za granicą, w tym ich inwestycji, stwierdził w panelu poseł Adam Szejnfeld.

Po zakończeniu konferencji rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie prac magisterskich. Głównym celem programu i konkursu „Teraz Polska Promocja” jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego Polski. Cel ten realizowany ma być poprzez motywowanie studentów do podejmowania prac badawczych w obszarze promocji Polski: jej gospodarki, nauki, kultury etc. Przesłanie Konkursu jest także adresowane do kadry akademickiej, organizacji i mediów studenckich, jako środowisk opiniotwórczych, osób i instytucji, które mają wpływ na kształtowanie się zainteresowań studentów. Intencją organizatorów jest bowiem zwrócenie uwagi na to, że tematyka marketingu terytorialnego jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia jej potencjału naukowo-badawczego, ale także z uwagi na możliwość wykorzystywania tej wiedzy w trakcie kariery zawodowej.

Nagrody główne otrzymały następujące prace:

I. Nagrodę główną I stopnia otrzymała Pani Marta Jankowska za pracę pt. „Kształtowanie wizerunku miasta w oparciu o elementy jego tożsamości – studium przypadków z wyróżnieniem Poznania” z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

II. Nagroda główna II stopnia została wręczona Pani Annie Zioło za pracę pt. „Zabytkowe zamki województwa podkarpackiego, jako obiekty hotelarskie” z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

III. Nagrodę główną III stopnia zdobyła Pani Malwina Kołodziej za pracę pt. „Szalet w przestrzeni miejskiej w przeddzień EURO 2012” z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Nagrody specjalne oraz wyróżnienia od przedstawicieli rządu polskiego otrzymały następujące prace:

  • Wyróżnienie Specjalne Ministra Rozwoju Regionalnego trafiło do Pani Aleksandry Wycisk za pracę pt. „Jak się promować? Kreowanie marki miejskiej i jej społeczna recepcja. Przykład Metropolii Silesia” z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
  • Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi została wręczona Pani Ewie Wlekła za pracę pt. „Stan i perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Rzeczpospolitej Ptasiej” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
  • Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki otrzymała Pani Agnieszka Świątkiewicz za pracę pt. „Park rozrywki, jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie parku Globalna Wioska w gminie Łysomice” z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
  • Nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych zdobyła Pani Agnieszka Stanisławska za pracę pt. „Proces brandingu narodowego. Polska na tle wybranych doświadczeń zagranicznych” z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kapituła konkursu „Teraz Polska Promocja” przyznała również wyróżnienia dla następujących prac magisterskich:

  • Pani Iwona Marzejon za pracę pt.: Specyfika agroturystyki Polski na tle wybranych krajów Unii Europejskiej z Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Pani Bogna Bembnista za pracę pt: „Animacja społeczno-kulturalna na przykładzie stowarzyszenia edukacyjno-teatralnego „Stacja Szamocin” z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Pani Agata Kalbarczyk za pracę pt: „Browar i Marka Bosman, jako produkt turystyczny Szczecina” z Uniwersytetu Szczecińskiego.

(źródło http://www.terazpolska.pl)

Marta Łasak

asystentka posła Adama Szejnfelda

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)