Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Specjalne strefy ekonomiczne – jak długo jeszcze?

Redaktor admin on 13 Luty, 2012 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Specjalne strefy ekonomiczne to skuteczny instrument w rękach rządu i samorządu na rzecz ściągania bezpośrednich inwestycji oraz stymulowania wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Od początku bowiem funkcjonowania stref do końca III kwartału 2011 roku we wszystkich funkcjonujących na terenie Polski strefach wydano łącznie 1.416 zezwoleń inwestycyjnych, zrealizowano inwestycje warte ponad 77 mld zł oraz utworzono prawie 180 tys. nowych miejsc pracy. Liczby te potwierdzają efektywność specjalnych stref ekonomicznych.

Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa specjalne strefy ekonomiczne mogą działać jedynie do 2020 roku, co oznacza w praktyce, iż w przypadku niewydłużenia okresu funkcjonowania stref, instrument ten może szybko przestać, nawet już od 2013 r., pełnić swoją rolę, gdyż przedsiębiorcy chcąc inwestować w SSE nie zdążą skorzystać z pomocy fiskalnej. Jak wiadomo, wydłużenie okresu działania specjalnych stref ekonomicznych jest możliwe tak z punktu widzenia prawa polskiego jak i europejskiego. Wydaje się to także opłacalne z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Decyzja taka wymaga jednak zmiany rozporządzeń Rady Ministrów, wydanych oddzielnie dla każdej strefy, natomiast kompleksowe zniesienie lub wydłużenie terminu obowiązywania stref wymagałoby zmiany samej ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych – napisał do Ministra Gospodarki poseł Szejnfeld.

Poseł Adam Szejnfeld zwrócił się wiec do Ministra z następującym pytaniem:

Czy Minister Gospodarki rozważa podjęcie inicjatywy, która doprowadziłaby do zmiany wspomnianych rozporządzeń Rady Ministrów bądź też, co wydaje się bardziej racjonalne i mniej uznaniowe, przedłożenia projektu nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, które to działania umożliwiłyby dalsze funkcjonowanie na terenie RP tego niezwykle istotnego, dla stymulowania rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy, instrumentu?

Marta Łasak

Asystentka posła Adama Szejnfelda

1 Komentarz do “Specjalne strefy ekonomiczne – jak długo jeszcze?”

  1. Linus mówi:

    Są dużo lepsze narzędzia do stymulowania rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy – WOLNY RYNEK i NISKIE PODATKI – działają dużo lepiej niż SSE. Szkoda, że wolicie wprowadzać socjalizm i SSE, które są jedynie marnymi protezami wolnego rynku.
    POzdrawiam

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)