Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

13 grudnia w PE w Strasburgu

Redaktor admin on 13 Grudzień, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

13 grudnia 1981 roku w Polsce zabito rodzącą się demokrację. Wprowadzono stan wojenny. Minęły lata i w roku 1989 powróciliśmy na drogę budowania demokracji i państwa prawnego. Trwaliśmy na niej 25 lat… mówił w Parlamencie Europejskim w Strasburgu poseł Adam Szejnfeld, który wziął udział w sesji plenarnej poświęconej stanowi demokracji na świecie oraz polityki Unii Europejskiej w tym zakresie.

- W tym samym okresie co Polska i inne państwa w Europie zaczęły budować demokrację, rozwijać społeczeństwo obywatelskie, szanować prawa człowieka. Niestety, wydaje się, że znów w wielu miejscach w Europie i na świecie mamy odwrót od tych wspaniałych idei. Rośnie liczba autorytarnych rządów, represyjnego prawa, braku szacunku jednych dla innych, łamania praw człowieka oraz ograniczania swobód społeczeństwa obywatelskiego. Co gorsza, proces ten dotyczy także niektórych państw członkowskich UE. Jeśli więc chcemy w przyszłości być ambasadorem demokracji i praw człowieka na całym świecie, to musimy poradzić sobie z tymi problemami także i u siebie, w Europie! – apelował eurodeputowany z Wielkopolski.

Unia Europejska opiera się na silnym zaangażowaniu na rzecz promowania demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka na całym świecie. Zrównoważony pokój, rozwój i dobrobyt nie mogą istnieć bez poszanowania praw człowieka. Zobowiązanie to stanowi podstawę wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych polityk UE.

W omawianym przez europosłów raporcie wyrażone jest głębokie zaniepokojenie odwrotem od demokracji, praw człowieka i rządów prawa, które nadal są zagrożone na całym świecie. Rosnąca na przykład liczba ataków na mniejszości musi być odpowiednio ścigana. Zwrócono również uwagę na wolność wypowiedzi w Internecie i poza nim, która jest uważana za istotny element każdego demokratycznego społeczeństwa, ponieważ wspiera kulturę pluralizmu, wzmacniającą społeczeństwo obywatelskie i obywateli.

W raporcie wiele miejsca poświęcono grupom szczególnie wrażliwym, takim jak kobiety, dzieci, osoby niepełnosprawne, migranci i uchodźcy. Podkreślono także konieczność wzmocnienia wysiłków na rzecz umocnienia demokratycznych kultur politycznych, poszanowania rządów prawa, niezależności mediów, a także sądownictwa i walki z korupcją w krajach kandydujących i potencjalnych krajach kandydujących do Unii Europejskiej.

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#WolneSądy #WoneWybory #WolnePańśtwo #Wolność #Demokracja #Polityka #Polska #UE #PlatformaObywatelska #NewsPlatforma #ParlamentEU #PaństwoPiS #RacjonalnaPolska #AntyPiS #AdamSzejnfeld #WolneMedia #Prasa #Media #ParlamentEuropejski #EPP #EPL #PO #Nacjonalizm #Bruksela #Strasburg #PrawaCzłowieka #Demokracja #Praworządność

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)