Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Korea – nasz partner strategiczny

Redaktor admin on 12 Listopad, 2014 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Adam Szejnfeld, przewodniczący Grupy Monitorującej ds. Stosunków Handlowych między Unią Europejską a Koreą Południową, przyjął w Parlamencie Europejskim Ambasadorem Chang Beom Kim, Szefa Misji Republiki Korei przy Unii Europejskiej w Brukseli. – Dzięki podpisanej kilka lat temu umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Koreą Południową, wkroczyliśmy w zupełnie nową erę współpracy gospodarczej. Bardzo się cieszę, że jako przewodniczący Grupy Monitorującej Komisji Handlu Międzynarodowego będę mógł kontynuować moje działania na rzecz zacieśniania więzi z naszymi azjatyckimi przyjaciółmi, które zapoczątkowałem, jako przewodniczący Grupy Parlamentarnej Polska – Republika Korei w Sejmie – powiedział eurodeputowany Adam Szejnfeld po spotkaniu z Ambasadorem Chang Beom Kim, Szefem Misji Republiki Korei przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Najważniejszym tematem spotkania było wdrażanie w życiu umowy o wolnym handlu zawartą między Unię Europejską i Koreę Południową w październiku 2009 r. Umowa, która weszła w życie 2011 r., przewiduje stopniowe zniesienie praktycznie wszystkich barier taryfowych pomiędzy stronami, wielu barier pozataryfowych, a także wzajemne zwiększenie dostępu do rynków w zakresie inwestycji i świadczenia usług.

Statystki dowodzą, że umowa jest niezwykle korzystna dla Unii Europejskiej. Jeżeli porówna się rok poprzedzający rozpoczęcie stosowania umowy o wolnym handlu z drugim rokiem jej wykonywania, deficytowy bilans handlowy z Koreą w wysokości 20 %, czyli -7,4 mld EUR, zmienił się w nadwyżkę wynoszącą 6 %, czyli 2,3 mld EUR. W 2013 r. po raz pierwszy w ciągu 15 lat UE osiągnęła nadwyżkę handlową z Koreą.

Eurodeputowany z Wielkopolski zwrócił uwagę na to, że umowa ta, z uwagi na zakres i tempo znoszenia barier, ma charakter bezprecedensowy i z tego względu będzie ona służyć za model dla obecnie negocjowanych przez UE umów handlowych nowej generacji m.in. ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

- Oczywiście na razie za wcześnie jest na to, aby w sposób całościowy i ostateczny dokonywać oceny korzyści i strat dla obu stron wynikających z umowy podpisanej zaledwie kilka lat temu. Docierają jednak do nas sygnały od europejskich eksporterów, że pewne zapisy umowy nie zostały jeszcze należycie implementowane. Konieczne jest zatem uważne monitorowanie wdrażania umowy, co oznacza że musimy brać pod uwagę nie tylko ogólny poziom wymiany handlowej między Unią a Koreą, ale szczegółowo przyjrzeć się sytuacji poszczególnych państw członkowskich oraz sektorów, czy nawet branż – zapowiedział poseł Szejnfeld.

Warto dodać, że umowa o wolnym handlu jest jednym z elementów strategicznego partnerstwa Unii Europejskiej i Korei, które obejmuje ścisłą współpracę w zakresie badań i innowacji, kultury, czy też edukacji.

Na spotkaniu rozmawiano nie tylko na temat współpracy Unia Europejska a Republika Korei, lecz także na temat stosunków bilateralnych Korei z Polską. W związku z przypadającą na przyszły rok 25-tą rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych, poseł Adam Szejnfeld wyraził nadzieję, że będzie to wspaniała okazja, aby promować Polskę w Korei oraz Korę w Polsce, by w ten sposób przybliżyć dwa narody, które łączy szczególna sympatia i chęć zacieśnienia współpracy nie tylko na polu gospodarczym.

***

Kluczowe elementy umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Republiką Korei:

  • Wyeliminowanie koreańskich taryf importowych na artykuły rolno-spożywcze i wyroby przemysłowe pochodzące z UE; łączna wielkość obciążenia taryfowego po stronie Korei Południowej, która będzie podlegać stopniowej likwidacji wyniesie 1,6 mld EUR rocznie, przy czym w momencie wejścia w życie umowy – 850 mln EUR.
  • Wyeliminowanie unijnych taryf importowych na artykuły rolno-spożywcze i wyroby przemysłowe pochodzące z Republiki Korei (1,1 mln EUR rocznie);
  • Ograniczenie lub eliminacja barier pozataryfowych we wszystkich sektorach, a w szczególności w przemyśle samochodowym, farmaceutycznym i elektronicznym; obie strony umowy zobowiązują się do wzajemnego uznawania części standardów i certyfikatów jakościowych na towary będące przedmiotem wymiany;
  • Realizacja postanowień umowy ma przyczynić się do znaczącej liberalizacji wymiany w zakresie usług, w tym w szczególności w zakresie telekomunikacji, ochrony środowiska, transportu, finansów i usług prawniczych;
  • Umowa pozwoli na zwiększenie przejrzystości i przewidywalności w zakresie wzajemnych relacji gospodarczych, w tym m.in. w kwestii ochrony własności intelektualnej (umowa ma zagwarantować wysoki poziom ochrony marek produktów regionalnych obu stron), zamówień publicznych i reguł konkurencji.
  • Postanowienia umowy zakładają stworzenie efektywnego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy kontrahentami obu stron, który zagwarantuje rozstrzygnięcie sporu w ciągu 160 dni, czyli krócej niż w ramach Światowej Organizacji Handlu;
  • Ogólne reguły pochodzenia towarów zawarte w umowie zostały uproszczone w stosunku do stanu sprzed umowy, jednak w przypadku pewnych towarów wrażliwych pozostaną bardziej restrykcyjne.

Większość ceł na towary zostanie zniesiona w momencie wejścia umowy w życie, a po upływie kolejnych 5 lat wyeliminowane zostaną praktycznie wszystkie ograniczenia taryfowe na wyroby przemysłowe. W ciągu 7 lat obie strony zniosą 98% ceł na towary. W przypadku pewnej części wrażliwych artykułów rolno-spożywczych i rybackich okres eliminacji stawek celnych jest dłuższy niż 7 lat, a takie produkty, których kraje UE prawie nie eksportują do Korei Południowej (np. ryż) postanowiono wyłączyć z umowy.

Źródło: Informacja własna oraz strona internetowa Wydziału Promocji i Handlu Ambasady RP w Seulu: https://seoul.trade.gov.pl/pl.

Joanna Jeżyk

Stażystka w Biurze Adama Szejnfelda, Posła do Parlamentu Europejskiego

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)