Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

40 lat wysiłków i sukcesów, ale też ataków i zamachów…

Redaktor admin on 27 Wrzesień, 2021 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Pilski Związek Działkowców podziękował senatorowi Adamowi Szejnfeldowi za lata pomocy i wsparcia. Uroczystość odbyła się podczas posiedzenia Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Pile z okazji jubileuszu 40-lecia PZD.

W przeszłości wielokrotnie próbowano zamachów na wasz dorobek. W ogrodach działkowych wielu widziało tylko ziemię, grunt, plac, a nie dostrzegano ludzi. Widziano pieniądze, a nie społeczną aktywność. Próbowano wam odebrać dorobek pokoleń, ale mam nadzieję, że te czasy minęły już bezpowrotnie – wspominał senator Adam Szejnfeld.

Ogrody Działkowe w Polsce to nie tylko rekreacja, wypoczynek, czy też zbieranie pożytków z pracy własnych rąk, ale też ekologia i edukacja. Wszystko to, w połączeniu z niezwykłą funkcją integracji rodzinnej oraz sąsiedzkiej, tworzy nieocenioną wartość społeczną dla nas wszystkich, a nie tylko dla samych użytkowników ogrodów działkowych. Z tych powodów waga Państwa działalności i aktywności zasługuje na szczególne uznanie i wsparcie – mówił podczas uroczystości senator Ziemi Pilskiej.

Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców to okazja zatem, aby nie tylko państwu gratulować i składać życzenia, ale także i dziękować za państwa niezwykle ważną prorodzinną i prospołeczną funkcję. Doceniam ją i szanuję, dlatego z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców z radością i satysfakcją składam na pana ręce serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dla wszystkich członków i działaczy Związku – dodał senator Szejnfeld zwracając się do prezesa Mariana Praczyka.

Z okazji jubileuszu 40-lecia Związku samorząd Województwa Wielkopolskiego uhonorował najbardziej zasłużonych działaczy „Odznaką Honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Odznaczenie wręczyli: wicemarszałek Jacek Bogusławski i wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz parlamentarzyści: senator Adam Szejnfeld, posłanka Maria Małgorzata Janyska oraz poseł Krzysztof Paszyk.

****

Polscy działkowcy już od ponad wieku są ogromną grupą społeczną, która domagała się samodzielności, aby móc we własnym imieniu mówić o najważniejszych sprawach swojego środowiska. Już w okresie międzywojennym działkowicze dążyli do ustawowego usankcjonowania swoich struktur, które utworzyłyby ogólnopolską organizację. Niestety wybuch II wojny światowej pokrzyżował te plany.

Dnia 6 maja 1981 r. Sejm uchwalił ustawę o pracowniczych ogrodach działkowych, która powołała do życia PZD – pierwszą, ogólnokrajową, niezależną organizację działkowców. Ustawa ta zaczęła obowiązywać od 12 maja 1981 r. i umożliwiła faktyczne rozpoczęcie działalności przez Polski Związek Działkowców. Dalsze zmiany, ale połączone z utrzymaniem monopolu Związku na zakładanie i utrzymywanie ogrodów działkowych, zostały wprowadzone ustawą z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Kolejną ustawą jednak, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, dokonano demonopolizacji Związku. Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych weszła w życie 19 stycznia 2014 roku, derogując ustawę z 2005 roku. Zgodnie z nią rodzinne ogrody działkowe są prowadzone przez stowarzyszenia ogrodowe. Z dniem wejścia w życie nowej ustawy w taką właśnie organizację przekształcił się Polski Związek Działkowców.

Biuro Adama Szejnfelda

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10

Tel. +48 602 738 542.

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/user/AdamSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)