Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Atak na działkowców? Znów?

Redaktor admin on 20 Listopad, 2023 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Senator Adam Szejnfeld spotkał się działaczami Polskiego Związku Działkowców, prezesem Okręgu PZD w Pile, panem Marianem Praczykiem oraz z wiceprezes Okręgu PZD, panią Marią Fojt. Tematem rozmowy było przedstawienie przez działaczy PZD problemów, jakie dla terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe tworzą nowe zapisy projektu rozporządzenia o sposobie przygotowania planu ogólnego gmin.

Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Technologii do uchwalonej ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych ustaw z dnia 7 lipca 2023 roku, przewiduje 13 stref planistycznych, ale… tylko w 2 strefach uwzględniono tereny ogrodów działkowych. To dramatycznie groźne dla ROD. Prezesi przekazali senatorowi Szejnfeldowi również stanowiska w tej sprawie Związku oraz pisma Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców informujące Ministra o problemach z propozycjami uwzględnienia we wszystkich strefach klimatycznych ogrodów działkowych.

- Mają rację! – podsumował postulaty działaczy PZD senator Adam Szejnfeld, który od lat popiera i wspiera funkcjonowanie oraz rozwój Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W minionej kadencji Senatu skutecznie składał np. poprawki dotyczące działkowców i ROD, w tym te dotyczące objęcia Ogrodów specjalną taryfą cen za energię elektryczną w czasach radykalnych wzrostów kosztów używania źródeł energii.

Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Przewodniczącego Senackiego Zespołu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

64-920 Piła, ul. Grunwaldzka 2/10.

e-mail: szejnfeld.biuro@gmail.com

tel. +48 602 738 542

Portale i media społecznościowe:

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/Szejnfeld/

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld/

https://www.youtube.com/@SenatorSzejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)