Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Atom w Klempiczu? TAK!

Redaktor admin on 14 Październik, 2009 dostępny w Komunikaty. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Z inicjatywy i przy współpracy Adama Szejnfelda, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki, Stowarzyszenie „Klempicz – TAK”, zorganizowało konferencję pt: „Energetyka jądrowa szansą rozwoju północnej Wielkopolski”. Głównymi gośćmi konferencja byli: Hanna Trojanowska, pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej, podsekretarz stanu w MG, Piotr Florek, Wojewoda Wielkopolski, Krystyna Poślednia, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, profesor dr hab. Janusz Wojtkowiak, Politechnika Poznańska oraz dr Stanisław Latek, Państwowa Agencja Atomistyki. Konferencja odbyła się 13 października w Czarnkowie, w powiecie, w którym leży miejscowość Klempicz – północna Wielkopolska.
Konferencję otworzył pan Lech Wojcieszyński – przewodniczący Stowarzyszenia Klempicz – TAK, który po przywitaniu wszystkich uczestników konferencji przedstawił jej program oraz przybliżył zebranym gościom cele działania stowarzyszenia. Następnie głos zabrała pani Hanna Trojanowska – Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej, która przedstawiła założenia, cele i kierunki działania zawarte w rządowym Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Po tej prezentacji przyszedł czas na pytania uczestników do wystąpienia pani minister. Kolejnym punktem konferencji było wystąpienie posła Tomasza Nowaka, który zapoznał uczestników seminarium z projektem Polityki Energetycznej Kraju do roku 2030.
Następnie głos zabrali przedstawiciele świata nauki – Profesor dr hab. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej wygłosił wystąpienie nt. „Systemy bezpieczeństwa elektrowni nowej generacji”, a dr Stanisław Latek z Państwowej Agencji Atomistyki przedstawił wyniki badań opinii publicznej na temat stopnia akceptacji przez polskie społeczeństwo energetyki jądrowej. W kolejnej części konferencji głos zabrał wojewoda Piotr Florek i wicemarszałek Krystyna Poślednia, którzy podziękowali organizatorom seminarium za organizację spotkania oraz wyrazili swoje poparcie dla zabiegania o instalację elektrowni jądrowej w Klempiczu.
Tematy poruszone na konferencji spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą, czego dowodem była żywa dyskusję, która toczyła się w trakcie spotkania jak i po nim. Jak zauważył prezes Stowarzyszenia Klempicz – TAK Lech Wojcieszyński, była to pierwsza i ale nie ostatnia konferencja zorganizowana przez organizację, którą kieruje. Następne konferencje planowane są w Lubaszu i w samym Klempiczu.

Antoni kolasa
Dyrektor Biura Adama Szejnfelda w Pile

Komunikat
Biura posła Adama Szejnfelda
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki
15 października 2009 r.

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)