Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Brexit a bezpieczeństwo. Brexit a ludzie.

Redaktor admin on 7 Marzec, 2018 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

- Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej jest nie tylko ciosem dla idei Zjednoczonej Europy, ale rodzi wiele problemów natury społecznej, gospodarczej, technicznej, logistycznej i prawnej, a także związanej z bezpieczeństwem militarnym – podkreśla europoseł Adam Szejnfeld, który w związku z trwającymi w Brukseli pracami nad formalnym opuszczeniem przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, zwrócił się do Komisji Europejskiej z zapytaniem o sytuację brytyjskich terytoriów zamorskich, w tym baz wojskowych, oraz ich mieszkańców po Brexicie.

- Jednymi z najczęściej podnoszonych przez opinię publiczną tematów jest przyszły status prawny brytyjskich terytoriów zamorskich i zamieszkujących na nich oraz pracujących obywateli Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Dotyczy to szczególnie Gibraltaru oraz Cypru. Sprawa staje się poważna, bowiem w grę wchodzą również dwie brytyjskie, a więc i NATO-wskie bazy wojskowe na Cyprze – zaznaczył w swoim wystąpieniu eurodeputowany z Wielkopolski.

Na mocy traktatu dotyczącego ustanowienia Republiki Cypryjskiej z 1960 roku, Cypr będący kolonią brytyjską, uzyskał niepodległość. Jednakże, z powodu strategicznego położenia wyspy, w pobliżu Kanału Sueskiego i na Bliskim Wschodzie, Wielka Brytania zachowała prawo własności do Akrotiri i Dhekeli – dwóch baz wojskowych, które uzyskały status suwerennych stref zamorskich.

- Powierzchnię 254 km2, co stanowi 3% powierzchni wyspy, zamieszkuje ok. 15 tysięcy Brytyjczyków i Cypryjczyków (zarówno wojskowych jak i obsługi cywilnej), co ważne, posługujących się euro, jako obowiązującą walutą. Równie skomplikowana wydaje się sytuacja dotycząca przyszłości Gibraltaru. Dlatego też zwróciłem się do Komisji Europejskiej z pytaniem, jaką planuje się przyszłość dla obecnych brytyjskich terytoriów zamorskich położonych w obecnych granicach UE, a także dla osób tam zamieszkujących i pracujących po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – mówi poseł Adam Szejnfeld.

***

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o swoim zamiarze opuszczenia Unii Europejskiej, zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. W dniu 29 kwietnia 2017 r. Rada Europejska – składająca się z szefów państw i rządów 28 państw UE – przyjęła zestaw wytycznych politycznych, które określają ramy negocjacji i określają ogólne stanowiska i zasady UE.

UE jest reprezentowana przez Michela Barniera jako Głównego Negocjatora dla 27 krajów UE. Jego grupa zadaniowa w Komisji Europejskiej koordynuje pracę nad wszystkimi kwestiami strategicznymi, operacyjnymi, prawnymi i finansowymi związanymi z negocjacjami.

Więcej informacji na temat Brexitu można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en

Joanna Jeżyk

Asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

#Brexit #Polexit #Cypr #Gibraltar #Europa #Przyszłość #EU28 #EU27 #Londyn #Bruksela #Strasburg #ParlamentEuropejski #UE #UniaEuropejska #EPP #EPL #PlatformaObywatelska #PO #AdamSzejnfeld #PE #EPL #EPP #Polska #Europa #Wielkopolska

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)