Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Bruksela – Udogodnienia dla konsumentów

Redaktor admin on 31 Maj, 2017 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Zepsuty telewizor po zaledwie dwóch latach użytkownika, smartfon bez możliwości wymiany zużytej baterii albo walizka rozpadająca się po kilku podróżach. Każdego dnia natrafiamy na produkty o niskiej trwałości i jakości, których naprawa często nie ma sensu. - To kwestia niezwykle ważna z punktu widzenia konsumentów, wśród których, jak pokazują badania, maleje zaufanie do jakości nabywanych produktów - podkreśla poseł Adam Szejnfeld, który z ramienia Grupy EPL koordynował prace nad przyjętym dzisiaj przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów sprawozdaniem dotyczącym polepszenia sytuacji konsumentów na unijnym rynku.

- W przyjętym przez nas dzisiaj dokumencie dotyczącym dłuższego życia produktów znalazło się bardzo wiele ważnych, prokonsumenckich zapisów dotyczących m.in. gwarancji i rękojmi, ułatwiania klientom dokonywania napraw zakupionych produktów, zwiększenia dostępności i prawa używania części zamiennych, w tym zamienników części oryginalnych, a także wymienialności określonych komponentów. Najwięcej miejsc poświecono tzw. sprawie żywotności produktów – komentował po głosowaniach poseł Adam Szejnfeld.

– Trzeba pamiętać, iż takie kwestie, jak trwałość produktu, wydłużony okres gwarancji, dostępność części zamiennych czy łatwość dokonania naprawy, powinny stanowić także elementy oferty handlowej producenta odpowiadającej zróżnicowanym potrzebom, oczekiwaniom i preferencjom konsumentów, tak, aby mógł działać wolny rynek. Nie wszystko bowiem powinno być elementem unijnych czy państwowych nakazów, zakazów i kar. Ponadto podczas omawianych prac starałem się dbać o prawa konsumentów, ale również chronić interes małych i średnich firm. One bowiem, w przeciwieństwie do wielkich koncernów, nie mogłyby udźwignąć wielu oczekiwanych rozwiązań. – tłumaczy eurodeputowany z Wielkopolski. W jego przekonaniu konsument powinien mieć zawsze prawo swobodnej decyzji, na jakim produkcie bardziej mu zależy w danej chwili: czy mniej trwałym, ale za to tańszym, czy jednak dużo droższym, ale który będzie mu dłużej służyć.

W sprawozdaniu poruszono także kwestię tzw. planowanego starzenia produktów, która budzi wiele kontrowersji zarówno wśród konsumentów, jak i producentów. – To bardzo delikatna materia. W praktyce bardzo trudno bowiem udowodnić producentowi celowe stosowanie rozwiązań technicznych i technologicznych, których celem miałoby być skrócenie cyklu życia na przykład laptopa czy pralki. Oczywiście nie możemy ignorować obaw konsumentów. W związku z tym w sprawozdaniu znalazło się wezwanie Komisji Europejskiej do zbadania tego problemu, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości, podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania praktyk szkodliwych dla konsumentów – podsumowuje swoją pracę nad omawianym dokumentem poseł Adam Szejnfeld.

W lipcu br. sprawozdanie dotyczące dłuższego życia produktów trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

www.szejnfeld.pl

www.kobiecastronazycia.pl

www.facebook.com/PoselSzejnfeld

www.twitter.com/szejnfeld

www.instagram.com/szejnfeld

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)