Arthur Schopenhauer “Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.”

Hannibal “Albo odnajdziemy drogę, albo ją zbudujemy.”

Brukselska moda na nadregulację

Redaktor admin on 11 Wrzesień, 2015 dostępny w Komunikaty, Komunikaty prasowe. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez RSS 2.0. Nie ma możliwości pozostawienia komentarza.

Poseł Szejnfeld znany jest ze swojego negatywnego podejścia do niepotrzebnych regulacji administracyjnych i biurokracji. Podczas posiedzenia Koła Europejskiej Partii Ludowej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Parlamencie Europejskim, poseł Adam Szejnfeld po raz kolejny zwrócił uwagę na widoczną w dokumentach przyjmowanych przez unijne instytucje tendencję do nadmiernej regulacji prywatnej działalności gospodarczej. - Nie każdy cel jesteśmy w stanie osiągnąć poprzez wprowadzanie kolejnych nakazów i zakazów. Rozwiązania administracyjne mogą często zostać z powodzeniem zastąpione przez system zachęt służących zmianie podejścia, czy rozwojowi pewnej kultury – stwierdził eurodeputowany.

Jednym z dokumentów omawianych w trakcie posiedzenia Koła EPL ds. MŚP był projekt sprawozdania dotyczący stosowania Dyrektywy 2006/54/WE z 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy. W przedstawionej propozycji znalazły się niestety zapisy naruszające zarówno kompetencje państw członkowskich, jak i swobodę przedsiębiorczości.

- Cywilizacyjnie, jako Europejczycy, nie możemy tolerować nierówności płci. Płeć nie ma i nie może mieć znaczenia w dziedzinie zatrudnienia i pracy. Tworzenie jednak zbyt rozbudowanych systemów administracyjnego nadzoru przedsiębiorców może naruszać ich prawo do prowadzenia własnego, prywatnego biznesu. Pracodawca, decydując o zatrudnieniu i wynagrodzeniu swoich pracowników, bierze przecież pod uwagę szereg czynników – i w zasadzie trudno sobie wyobrazić, aby zasadniczym kryterium nie były wiedza, kompetencja, doświadczenie, zaufanie, a płeć – i trudno, żeby z podejmowanych decyzji w tym zakresie tłumaczył się zewnętrznym kontrolerom. Dlatego lepiej skupić się rozwoju kultury poszanowania równości płci w miejscu pracy, a rozwiązania administracyjne, czy nawet karne wykorzystywać tylko wtedy, gdy dochodzi do naruszeń obowiązującego prawa - mówił poseł Szejnfeld.

Wśród innych tematów poruszonych podczas spotkania znalazła się również tworzone obecnie, zharmonizowane prawo ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Członkowie Koła zgodzili się, iż należy dążyć do wyeliminowanie niepotrzebnej biurokracji i obciążeń administracyjnych, które mogłyby mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie europejskich MŚP.

***

Głównym celem działającego od jesieni 2014 r. Koła Europejskiej Partii Ludowej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. EPP SME Circle) jest podejmowanie działań na rzecz uproszczenia regulacji Unii Europejskiej, które mogłyby utrudniać działalność i ograniczać konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Podczas comiesięcznych posiedzeń w Strasbourgu, posłowie należący do Koła dokonują przeglądu wybranych propozycji legislacyjnych pod kątem ich potencjalnego wpływu na MŚP.

Mateusz Grzelczyk

Asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Adama Szejnfelda

Bruksela – Strasburg

Brak możliwości dodania komentarza

Zaloguj się / Realizacja - Medianet (info@medianetinteractive.pl)